Obrasci

Služba Gradonačelnika i Gradskog vijeća 

Upravni odjel za financije i gospodarstvo

Upravni odjel za prostorno planiranje i zaštitu okoliša


Odsjek za zaštitu okoliša


Odsjek za gradnju

Odsjek za energetsku učinkovitost

Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom


Odsjek za održavanje i promet


Odsjek za upravljanje imovinom

Odsjek za komunalne djelatnosti

 

Upravni odjel za društvene djelatnosti i mlade

Upravni odjel za opću upravu i mjesnu samoupravu