Centrala

Forum 1, Pula
052/371-700

Gradska uprava

Naziv Adresa Telefon Fax E-mail
Ured Grada Forum 1 052/371-717 052/222-990 protokol@pula.hr
Upravni odjel za kulturu Sergijevaca 2 052/371-911 - jasminanina.kamber@pula.hr
Upravni odjel za financije i opću upravu Polanijev prolaz 2 052/371-950 052/223-015 financije@pula.hr
Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Forum 2 052/371-840 052/216-395 prostorno.komunalno@pula.hr
Upravni odjel za društvene djelatnosti Sergijevaca 2 052/371-930 052/215-380 drustvene.djelatnosti@pula.hr
Služba za zastupanje grada Forum 1 052/371-720 052/212-344 zastupanje@pula.hr
Služba za unutarnju reviziju Forum 1 052/371-888 052/222-990 revizija@pula.hr

Trgovačka društva

Naziv Adresa Telefon Fax E-mail
Castrum Pula 97 Splitska 7 052/535-711 052/215-029 info@castrum-pula.hr
Herculanea d.o.o. Trg 1.istarske brigade 14 052/638-400, 052/543-061 052/500-031 pula@herculanea.hr
Kaštijun d.o.o. Ciscuttijeva 2 052/638-660 052/638 662 info@kastijun.hr
Luka Pula d.o.o. Sv. Polikarpa 8 052/211-117, 052/211-142 052/214-263 sandra.radolovic@luka-pula.hr
Monte giro d.o.o. Eugena Kumičića 22 052/542-877, 098-357-861 052/542-768 monte-giro@pu.htnet.hr
Pula Sport d.o.o. Trg kralja Tomislava 7 052/385-365 052/385-370 info@pulasport.hr
Plinara d.o.o. Pula Industrijska 17 052/534-944, 052/366-100 052/534-804 plinara@plinara.hr
Pulaparking d.o.o. Prilaz kralja Salamona 4 052/210-470, 052/222-646 052/210-501 info@pulaparking.hr
Pulapromet d.o.o. Starih Statuta 1/a 052/222-677, 052/501-972 052/222-677 info@pulapromet.hr
Tržnica d.o.o. Pula Narodni trg 9 052/218-131, 052/218-122 052/381-666 trznica@trznica-pula.hr
Vodovod d.o.o. Pula Radićeva 9 052/529-900, 052/214-491 052/211-554 protokol@vodovod-pula.hr

Javne ustanove

Naziv Adresa Telefon Fax E-mail
Dječji vrtić Mali svijet Banovčeva 29 052/647-710 - ravnateljica@dvmalisvijet.hr
Predškolska ustanova Dječji vrtići Pula Laginjina 3 052/542-416, 052/542-120 052/542-120
Gradska knjižnica i čitaonica Ulica Svetog Ivana 1 052/300-400 052/300-403 muc@gkc-pula.hr
Istarsko Narodno Kazalište - Gradsko kazalište Pula Laginjina 5 052/222-380 052/214-303 ink@ink.hr
Javna vatrogasna postrojba Dobrilina 16 93,052/535-800 052/215-638
Pula Film Festival Uspon na Kaštel broj 2. 052/393-321 052/393-320 info@pulafilmfestival.hr
Pučko otvoreno učilište Benediktinske opatije 3 052/222-388 052/223-696
Predškolska ustanova Rin Tin Tin Uspon F. Glavinića 4A 052/216-747, 052/522-700 052/216-747 rin.tin.tin@pu.t-com.hr
Sportska zajednica Grada Pule Marsovo polje 6 052/212-946 052/224-700 sportska-zajednica-pule@inet.hr
Zajednica tehničke kulture Frane Glavinića 1 052/210-436 052/210-436 ztk-pula@inet.hr

Mjesni odbori

Naziv Adresa Telefon Fax E-mail
Mjesni odbor Arena Emova 1 052/540-990 052/540-990 moarena@pula.hr
Mjesni odbor Busoler Šišanska 25 A 052/543-699 052/543-699 mobusoler@pula.hr
Mjesni odbor Gregovica Mutilska 44 052/393-370 052/393-371 mogregovica@pula.hr
Mjesni odbor Kaštanjer Kaštanjer 10 052/540-128 052/540-128 mokastanjer@pula.hr
Mjesni odbor Montezaro Radićeva ulica 25 052/211-898 052/388-717 momontezaro@pula.hr
Mjesni odbor Monvidal Kaštanjer 10 052/540 128 052/540-128 momonvidal@pula.hr
Mjesni odbor Nova Veruda Vidikovac 7 052/388-693 052/392-150 monovaveruda@pula.hr
Mjesni odbor Šijana Koparska 46 052/502-492 052/388-674 mosijana@pula.hr
Mjesni odbor Stari grad Ulica Hermana Dalmatina 4 052/380-745 052/380-747 mostarigrad@pula.hr
Mjesni odbor Štinjan Ulica Selo 2 052/517-492 052/388-258 mostinjan@pula.hr
Mjesni odbor Stoja Lettisova 1 052/211-742 052/211-742 mostoja@pula.hr
Mjesni odbor Sv. Polikarp Kochova ulica 13 052/393-340 052/388-717 mosvpolikarp@pula.hr
Mjesni odbor Valdebek Pod murvon 2 052/506-610 052/393-308 movaldebek@pula.hr
Mjesni odbor Veli Vrh Brunjakova ulica br.5 052/534-826 052/394-266 movelivrh@pula.hr
Mjesni odbor Veruda Banovčeva ulica 4 i 6 052/217-071 052/217-071 moveruda@pula.hr
Mjesni odbor Vidikovac Voltićeva 1 052/507-155 052/507-155 movidikovac@pula.hr

Nacionalne manjine

Naziv Adresa Telefon Fax E-mail
Vijeće albanske nacionalne manjine Hermana Dalmatina 11 052/212-345, 098/179-3004 052/212-345 lirimramadani61@hotmail.com
Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Dobricheva 12 098/951-96-38, 098/540-452 052/222-011 nzbistra@gmail.com
Vijeće crnogorske nacionalne manjine Držićeva 4 052/210-371 052/210-371
Vijeće mađarske nacionalne manjine Gajeva 3 098/334-141 098/334-141
Vijeće makedonske nacionalne manjine Maksimijanova 23 052/222-011 052/222-011 vijecemnm.pula@gmail.com
Vijeće romske nacionalne manjine Keršovanijeva 23 098/197-7099 -
Vijeće slovenske nacionalne manjine Hermana Dalmatina 4 052/215-851 052/544-406 slovenci-pu@public.carnet.hr
Vijeće srpske nacionalne manjine Maksimijanova 10 052/217-608 052/217-608 vijecesrpskenacionalnemanjine@pu.t-com.hr
Vijeće talijanske nacionalne manjine Carrarina 1 052/544-660, 099-216-63-69 052/544-660 vijece.talijanske.nacionalne.manjine@pu.t-com.hr

Važni kontakti

Naziv Telefon
Županijski centar za obavješćivanje 112
Policija 192, 052/532-111
Vatrogasci 193, 052/382-584
Hitna pomoć 194, 052/216-463
Dom zdravlja Pula 052/223-770
Opća bolnica Pula 052/376-000, 052/376-500
Istarske ljekarne, Ljekarna Centar 052/222-544
Gorska služba spašavanja 091/721-0006
Prometna policija 052/538-739
Lučka kapetanija 052/535-870
Veterinarska stanica Pula 052/541-590
Zavod za javno zdravstvo Istarske Županije 052/529-000