Gradsko vijeće

Sjednice Gradskog vijeća

Aktivne sjednice:

Prošle sjednice

Mandat 2021.-2025.
Mandat 2017. - 2021.
Mandat 2013. - 2017.