1., konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

Za srijedu 31. svibnja 2017. godine u 17,00 sati, sazvana je prva,  konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

 

Za rad sjednice predložen je slijedeći 

DNEVNI RED

1. Utvrđivanje kvoruma
2. Izbor Mandatne komisije
3. Izviješće Mandatne komisije, verifikacija mandata članova Gradskog vijeća te utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati sjednicom
4. Svečana prisega članova Gradskog vijeća
5. Izbor Odbora za izbor i imenovanja
6. Izbor predsjednika Gradskog vijeća

Video materijali