7. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

Za ponedjeljak, 26. ožujka 2018. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1 sazvana je 7. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

Za rad sjednice predložen je slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća od 30.01.2018. godine
 3. Donošenje:
  a) Odluke o dodjeli Nagrade Grada Pule za 2018. godinu (dr.sc. Julijana Franinović Marković, dr.med.spec.neurolog)
  b) Odluke o dodjeli Grba Grada Pule za 2018. godinu (Ženska klapa Teranke)
  c) Odluke o dodjeli Povelje Grada Pule za 2018. godinu (Javna vatrogasna postrojba Pula i Dobrovoljno vatrogasno društvo Pula)
  d) Odluke o dodjeli Povelje „Počasni građanin Grada Pule“ za 2018. godinu (mr.sc. Lorena Lazarić Stefanović, dr.med. spec. mikrobiologije)
 4. Donošenje Odluke o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Pule za 2018. godinu
 5. Donošenje:
  a) Rješenja o imenovanju ravnateljice Pula Film Festival
  b) Rješenja o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice i čitaonice Pula
 6. Donošenje Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Puli-Pola
 7. Donošenje Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku za sufinanciranje Programa obnove građevina na području grada Pule
 8. Donošenje Odluke o donošenju Plana gospodrenja otpadom grada Pule za razdoblje od 2017. do 2022. godine
 9. Donošenje:
  a) Zaključka o prihvaćanju Odluke Upravnog odbora NK ISTRA 1961 s.d.d. od 07.03.2018. godine o povećanju temeljnog kapitala
  b) Zaključka o prihvaćanju Odluke Upravnog odbora NK ISTRA 1961 s.d.d. od 07.03.2018. godine o izmjeni Statuta

Video materijali