8., tematska, sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

Za utorak, 24. travnja 2018. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1 sazvana je 8., tematska, sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

Za rad sjednice predložen je slijedeći 

D N E V N I R E D

1. Informacija o razvoju komunalne infrastrukture i komunalnih usluga u gradu Puli

Video materijali