16. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za ponedjeljak, 01. kolovoza 2022. godine, s početkom u 17,00 sati u prostorijama Komunalne palače, Pula, Forum 1 sazvana je 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći 

D N E V N I R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2021. godinu trgovačkog društva Castrum Pula 97 d.o.o.
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2021. godinu trgovačkog društva Fratarski d.o.o.
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2021. godinu trgovačkog društva Kaštijun d.o.o.
 5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2021. godinu trgovačkog društva Luka Pula d.o.o.
 6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2021. godinu trgovačkog društva Monte Giro d.o.o.
 7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2021. godinu trgovačkog društva Plinara d.o.o.
 8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2021. godinu trgovačkog društva Pragrande d.o.o.
 9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2021. godinu trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o.
 10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2021. godinu trgovačkog društva Pula Parking d.o.o.
 11. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2021. godinu trgovačkog društva Pulapromet d.o.o.
 12. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2021. godinu trgovačkog društva Pula Sport d.o.o.
 13. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2021. godinu trgovačkog društva Tržnica d.o.o.
 14. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2021. godinu trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o.
 15. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2021. godinu trgovačkog društva Nogometnog kluba Istra 1961 s.d.d. Pula
 16. Donošenje Odluke o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Grada Pule-Pola za razdoblje od 2022. - 2024.
 17. Donošenje Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Pula-Pola
 18. Donošenje:
  18.1. Odluke o razrješenju predsjednice Gradskog vijeća Grada Pula-Pola
  18.2 Odluke o određivanju potpredsjednika Gradskog vijeća koji preuzima prava i dužnosti predsjednika Gradskog vijeć
 19. Donošenje Odluke o izboru predsjednice Gradskog vijeća Grada Pula-Pola 

Video materijali