Pregled akata Gradonačelnika donesenih u mjesecu srpnju 2019. godine

PODIJELI
01 / 08 / 2019
 1. Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku za provođenje mjera poticanja energetske učinkovitosti te provođenje Javnog poziva
 2. Odluka o odgodi plaćanja i obročnoj otplati duga bivšim radnicima Uljanik Grupe
 3. Odluka o odobravanju produženja radnog vremena ugostiteljskim objektima za vrijeme trajanja 66. Pulskog filmskog festivala
 4. Odluka o prihvatu ponuda i sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora
 5. Odluka o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu zemljišta
 6. Odluka o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Giardini br. 15 – Ghetaldus očna optika d.d. Pula
 7. Odluka o uporabi poslovnog prostora u Puli, Zagrebačka br. 4 i 6 – HDLU, DHK, DAI-SAI
 8. Odluka o kupnji zemljišta – Bunarska ulica
 9. Odluka o kupnji zemljišta – Premanturska cesta (k.č.br. 3741/3, k.č.br. 3922/11 i k.č.br. 3922/12 sve k.o. Pula)
 10. Odluka o kupnji zemljišta – Ulica Bože Gumpca (k.č.br. 2382/19 k.o. Pula)
 11. Odluka o kupnji zemljišta (dio ulice Prilaz Plazina-k.č.br. 140/46 k.o. Štinjan)
 12. Odluka o raspisivanju natječaja za zakup zemljišta
 13. Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta
 14. Odluka o osnivanju prava služnosti radi polaganja i održavanja oborinske kanalizacije na nekretninama k.č.br. 19/4 i k.č. br. 19/22 k.o. Štinjan
 15. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata
 16. Odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Centar Pula
 17. Odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Kaštanjer Pula
 18. Odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Monte Zaro Pula
 19. Odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi u Školi za odgoj i obrazovanje Pula
 20. Odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Stoja Pula
 21. Odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Šijana Pula
 22. Odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Veruda Pula
 23. Odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Veli Vrh Pula
 24. Odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Vidikovac Pula
 25. Odluka za uključivanje pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Tone Peruška Pula
 26. Zaključak o ovlaštenju za plakatiranje
 27. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Max Stoja“
 28. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga VI. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
 29. Zaključak o prihvatu prethodne nagodbe o raskidu ugovora o prodaji stana u Puli, Stara tržnica 4a
 30. Zaključak o prihvatu prijedloga Nagodbe (zakupnik FLIBA d.o.o.)
 31. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2019. godinu (Br. 5.)
 32. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2019. godinu (Br. 6.)
 33. Zaključak o donošenju Plana djelovanja civilne zaštite Grada Pula-Pola
 34. Zaključak o organiziranju manifestacija (Kampanjola u kužini)
 35. Zaključak o organiziranju manifestacija (GoatHell metal festa)
 36. Zaključak o organiziranju manifestacija (27. Monteparadiso festival 01.-03.08.2019.)
 37. Zaključak o organiziranju manifestacije (MO Štinjan 20.07.2019., Udruga za razvoj audivizualne umjetnosti Metamedij 14. i 17.08.2019., MO Stari Grad i Društvo sportske rekreacije Stari grad 04.08.2019.)
 38. Zaključak o organiziranju manifestacija (Kampanjola u kužini, MO Stari Grad 10.09.2019., koncert Dubioza kolektiv 10.08.2019., 25. Croatia bike week 27.08.-02.09.2019., uvodni koncerti Dimensions i Outlook Festival 28.08., 04. i 05.09.2019.)
 39. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – obilježavanje Dana Sv. Tome, zaštitnika grada (03. srpnja 2019.)
 40. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Dan mjesnog odbora Veli Vrh (06. srpnja 2019.)
 41. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Cyber cafe (04.-07. srpnja 2019.)
 42. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Cyber cafe (17.-21. srpnja 2019)
 43. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Cyber cafe (01.-03. kolovoza 2019)
 44. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne glazbene manifestacije – Društveni centar Rojc (05. i 06. srpnja 2019.)
 45. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne glazbene manifestacije – Društveni centar Rojc (12. i 13. srpnja 2019.)
 46. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne glazbene manifestacije – Društveni centar Rojc (19. i 20. srpnja 2019.)
 47. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne glazbene manifestacije – Društveni centar Rojc (26. i 27. srpnja 2019.)
 48. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne glazbene manifestacije – Društveni centar Rojc (12., 15. i 18. kolovoza 2019.)
 49. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne glazbene manifestacije – Društveni centar Rojc (21. i 24. kolovoza 2019.)
 50. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne glazbene manifestacije – Caffe bar Circolo (30. srpnja 2019)
 51. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne glazbene manifestacije „TJNS pres Du'ArT“– Fort Bourguignon (13. i 14. srpnja  2019.)
 52. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne glazbene manifestacije „AGILE RECORDINGS NIGHT“– Fort Bourguignon (03. do 05. kolovoza 2019.)
 53. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne glazbene manifestacije „KONEKT CROATIA – FOURTH EDITION“ Fort Bourguignon (14. i 15. kolovoza 2019.)
 54. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne glazbene manifestacije „KONEKT CROATIA – BIRTHDAY EDITION“ Fort Bourguignon (14. i 15. rujna 2019.)
 55. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije obilježavanje „Dana mjesnog odbora Štinjan“
 56. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskom objektu – Mozart (03.,15.,16.,17.,23.,24.,29.,30. kolovoza 2019)
 57. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec lipanj 2019. godine
 58. Izvješće o danim suglasnostima za zaduženje i danim jamstvima za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine
 59. Izvješće o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01. travnja do 30. lipnja 2019. godine
 60. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o utvrđivanju lokacije Vatrogasnog centra Pula i prijenosu prava građenja u korist Javne vatrogasne postrojbe Pula
 61. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Provedbenog urbanističkog plana „Stari Grad Pula“
 62. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule
 63. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju VI. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
 64. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Max Stoja“
 65. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi IX. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule i I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Ribarska koliba“
 66. Zaključci o utvrđivanju prijedloga Zaključaka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2018. godinu trgovačkih društava:
  a) Castrum Pula 97 d.o.o.
  b) Fratarski d.o.o.
  c) Kaštijun d.o.o..
  d) Luka Pula d.o.o.
  e) Monte Giro d.o.o.
  f) Plinara d.o.o.
  g) Pragrande d.o.o.
  h) Pula Herculanea d.o.o.
  i) Pula Parking d.o.o.
  j) Pulapromet d.o.o.
  k) Pula Sport d.o.o.
  l)Tržnica d.o.o.
  m) Vodovod Pula d.o.o.
  n) Nogometni klub Istra 1961 s.d.d.
 67. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o građenju građevine infrastrukturne namjene na lokaciji Pragrande
 68. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene - postojeće brodogradilišne luke "Tehnomont - Pula"
 69. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o prijenosu prava građenja na dijelovima k.č. 550/1, k.č. 551, k.č. 556/1, k.č. 557/2 i k.č.zgr. 3102/1 sve k.o. Pula u korist - Pula Parking d.o.o.
 70. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o  izmjeni Odluke o vremenskom ograničenju, vremenu naplate i visini naknade za korištenje usluge parkiranja na javnim parkiralištima grada Pule
 71. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o komunalnom redu
 72. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnih prostora Grada Pule – Pola
 73. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o utvrđivanju zakupnine, zona i djelatnosti u poslovnom prostoru Grada Pule-Pola
 74. Zaključak o primanju na znanje Prijedloga Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Puli - Pola