Gradsko vijeće

Javna priznanja Grada Pule

Gradsko vijeće Grada Puletemeljem Statuta i Odluke o dodjeli nagrada, priznanja i počasti Grada Pule dodjeljuje javna priznanja (Nagrada Grada Pule; Grb Grada Pule; Povelja Grada Pule; Povelja "Počasni građanin Grada Pule") pojedincima i pravnim osobama za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značenja za razvitak i ugled grada, a osobito za posebne uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, sporta, tjelesne i tehničke kulture, odgoja, obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, zaštite čovjekova okoliša ili u pružanju humanitarne i druge pomoći. Prijedlog za Gradsko vijeće utvrđuje Odbor za dodjelu nagrada i drugih priznanja Grada Pule.
Gradsko vijeće može posebnim odlukama dodjeljivati i druga priznanja u povodu događaja značajnih za Grad Pulu.

Gradonačelnik Grada Pulepovodom kulturnih, sportskih i drugih postignuća značajnih za Grad Pulu, kao i u sklopu suradnje s drugim gradovima i institucijama, može uručiti i druga priznanja (diplome, zahvalnice, medalje, protokolarne poklone i sl.).

Javna priznanja Gradskog vijeća:

Nagrada Grada Pule
Dodjeljuje se istaknutim pojedincima koji su svojim višegodišnjim radom i posebnim uspjesima u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, tjelesne i tehničke kulture, odgoja, obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi, zaštite čovjekova okoliša ili u pružanju humanitarne i druge pomoći dali značajan doprinos razvitku i ugledu grada. Dobitniku Nagrade Grada Pule dodjeljuje se i novčana nagrada u iznosu šest prosječnih mjesečnih plaća u Gradu Puli u tekućoj godini.

Grb Grada Pule
Dodjeljuje se pojedincima za postignute izvanredne rezultate i osobite uspjehe u prethodnoj godini. Dobitniku Grba Grada Pule dodjeljuje se i novčana nagrada u iznosu dvije prosječne mjesečne plaće u Gradu Puli u tekućoj godini.

Povelja Grada Pule
Dodjeljuje se pravnim osobama, trgovačkim društvima, ustanovama ili udrugama za izvanredne rezultate i osobite uspjehe u radu.

Povelja "Počesni građanin Grada Pule"
Dodjeljuje se kao posebna počast pojedincima koji nisu stanovnici grada Pule, ali su svojim osobnim doprinosom zadužili Pulu i njezine građane, značajno pomažući napredak i razvoj grada te suradnju s drugim gradovima u zemlji i inozemstvu.