Nagrade i priznanja Grada

2005.godina

Radi isteka mandata i raspuštanja Gradskog vijeća nije bilo dodjele nagrada od Gradskog vijeća u ovoj godini.