Nagrade i priznanja Grada

2018. GODINA

NAGRADA GRADA PULE

Nagradom Grada Pule nagrađena je dr. sc. JULIJANA FRANINOVIĆ MARKOVIĆ, dr.med.spec. neurolog za značajan doprinos radu i razvoju Lige protiv raka Pula i palijativne skrbi u Istarskoj županiji

GRB GRADA PULE

Grbom Grada Pule nagrađena je ŽENSKA KLAPA TERANKE za glazbena postignuća na domaćoj i međunarodnoj sceni i doprinos razvoju kulture i ugleda grada Pule

POVELJA GRADA PULE

Povelja Grada Pule dodijeljena je JAVNOJ VATROGASNoj POSTROJBI PULA I DOBROVOLJNOM VATROGASNOM DRUŠTVO PULAza izuzetan stručni i humanitarni rad te doprinos razvoju vatrogastva, zaštite ljudi, imovine i okoliša

POVELJA „POČASNI GRAĐANIN GRADA PULE“

Povelja „Počasni građanin Grada Pule“ dodijeljena je mr.sc. LORENA LAZARIĆ STEFANOVIĆ, dr.med.spec.mikrobiologije za vrijedan volonterski rad u brojnim socijalnim programima i izniman doprinos Udruzi cerebralne paralize Istarske županije i Gradskom društvu Crvenog križa Pula, čime je zadužila Grad Pulu i njegove građane značajno pomažući napredak i razvoj socijalne skrbi u Puli

JAVNOPRIZNANJEGRADONAČELNIKAGRADAPULE

Za osobite doprinose i postignuća značajna za razvitak i ugled Grada Pule, povodom obilježavanja Dana Grada Pule, posebnim Priznanjem Gradonačelnika u 2018. godini nagrađeni su LUCIANO BENČIĆ za pokretanje i doprinos razvoju poduzetništva u gradu Puli, ELMO CVEK za promicanje istinskih vrijednosti domaće riječi, zavičajne kulturne baštine grada Pule i Istre kroz uspješna izdavačka ostvarenja, DAVOR KOMAR za vrijedan rad na promicanju integracije osoba oboljelih od mišićne distrofije, kojim je dao značajan doprinos društvenoj zajednici, Gradu Puli i Istarskoj županij, HASSAN ABDELGHANI za uspješan rad i promicanje umjetničke fotografije, kojim je dao snažan doprinos razvoju suvremene hrvatske kulture i ugleda grada Pule, dr. ARNE SLIVAR za izniman doprinos razvoju volonterstva, promociju ideja i načela Crvenog križa i dobrovoljnog davalaštva te vrijedan humani rad na dobrobit građana Pule