Nagrade i priznanja Grada

Nagrade grada Pule 1994.-1999.

1999. godina

NAGRADA GRADA PULE
prim. dr. sci. Vladimir FEDEL
kao javno priznanje za njegov dugogodišnji medicinski rad i posebne uspjehe u unapređivanju zdravstva, čime je dao značajan doprinos razvitku i ugledu grada Pule.

GRB GRADA PULE
Jelena VUKOVIĆ
kao priznanje za izvanredne rezultate i uspjehe postignute na sportskim borilištima.

POČASNI GRAčANIN GRADA PULE
Mario CERVATI
kao posebna počast pojedincu koji je svojim osobnim doprinosom zadužio grad Pulu i njegove građane.

POVELJA GRADA PULE
CENTAR ZA PODVODNE AKTIVNOSTI Pula
kao priznanje za postignute izvanredne rezultate i osobite uspjehe u radu.

ODLUKA O DODJELI POSEBNE POVELJE
RADIO MAESTRAL
za izvanredne uspjehe u iznalaženju novih medijskih prostora te promicanju ideje slobodnog informiranja.

1998. godina

NAGRADA GRADA PULE
Alojz OREL, majstor umjetničke fotografije
OKUD Istra
kao javno priznanje za iznimna kulturna dostignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada Pule.

SVEČANA POVELJA GRADA PULE
Zvonimir IVANČIR, prof.
kao priznanje za izniman uspjeh u unapređivanju glazbene kulture grada Pule.

POČASNI GRAčANIN GRADA PULE
Fabio GRANDI
kao posebna počast pojedincu koji je svojim osobnim doprinosom zadužio Grad Pulu i njegove građane.

1997. godina

NAGRADA GRADA PULE
Mirjana RUŽNJAK
Sonja LOVREČIĆ
kao javno priznanje za iznimna dostignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada Pule.

SVEČANA POVELJA GRADA PULE
Komitet za pomoć u katastrofama narodima bivše Jugoslavije iz Castellanze

POČASNI GRAčANIN GRADA PULE
Gianni RADAELLI
kao posebna počast pojedincu koji je svojim osobnim doprinosom zadužio Grad Pulu i njegove građane.

1996. godina

NAGRADA GRADA PULE
Dino MAKOVAC
Daniel NAČINOVIĆ
Arduino NEFAT
Dramska radionica INAT
Časopis JURINA I FRANINA
I. BOJNA 119. BRIGADE Hrvatske vojske
Karlo NEŽIĆ
Miho VALIĆ

SVEČANA POVELJA GRADA PULE
Zlatko KUFTIĆ

POČASNI GRAčANIN GRADA PULE
Ernest RUEGG

1995. godina

NAGRADA GRADA PULE
dr. Marijan DRUŽETA
Ivan OBROVAC, akademski slikar-grafičar
Anton J. OFENBOCK
Corrado ZAUPA
Rosmarie FLACH
Carlo PAPACIELA

SVEČANA POVELJA GRADA PULE
SAVEZ ANTIFAŠISTIČKIH BORACA RH-Županija Istarska, Grad Pula
Dječji zbor ZARO
Samostalni vod za podvodna djelovanja pri Pomorskom zapovjedništvu za Sjeverni Jadran u Puli

1994. godina

NAGRADA GRADA PULE
Giovanni - Gianni KUMAR
Osnovna škola CENTAR Pula
Regionalni ured za prognanike i izbjeglice Pula

POČASNI GRAčANIN GRADA PULE
ing. Otto JAUS, član predsjedništva Austrijskog Crnog križa
Peter RISSER, gradonačelnik Grada Ameringa
prof. dr. Helmut LECHNER, Graz, organizator Neuropsihijatrijskog simpozija u Puli
Primo ROVIS, Trst, donator Grada