Nagrade i priznanja Grada

2000. godinaNAGRADA GRADA PULE
Pjer LADAVAC
kao javno priznanje za dugogodišnje djelovanje u sportu i sportskom novinarstvu, čime je dao značajan doprinos gradu Puli.

GRB GRADA PULE
Tamara OBROVAC
kao priznanje za izvanredne uspjehe u glazbenom stvaralaštvu.

POVELJA GRADA PULE
GLAZBENA ŠKOLA Ivana Matetića-Ronjgova Pula
za izuzetne rezultate u 50-godišnjem glazbenom obrazovanju te trajno sudjelovanje u glazbeno-kulturnim djelatnostima Pule.

POČASNI GRAčANIN GRADA PULE
dr. Ivo MANCE
za značajnu pomoć u nabavi vrijednih medicinskih uređaja i stručne literature Djelatnosti za pedijatriju Opće bolnice Pula.

ODLUKA O DODJELI POSEBNE POVELJE
Udruga ZELENA ISTRA - Associazione Istria verde
za značajne rezultate u zaštiti okoliša i stvaranju ekološke svijesti građana Pule i Istre.