Sjednice Gradskog vijeća 2013-2017.

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 30.07.2015.

Za četvrtak, 30. srpnja 2015. godine s početkom u 17,00 sati u prostorijama Komunalne palače Pula, Forum 1, sazvana je 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća od 07.05.2015. godine
 3. Izvješće Mandatne komisije o mirovanju mandata vijećnika Alena Damijanića i određivanju zamjenika vijećnika Jasmina Simović Medica te polaganje svečane prisege
 4. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o pokretanju postupka za realizaciju razvojnog projekta Muzil na lokaciji poluotok Muzil, Grad Pula i prijedlog Javnog poziva za iskazivanjem interesa za realizaciju razvojnog projekta Muzil na lokaciji poluotoka Muzil, Grad Pula
 5. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja "Sportsko rekreacioni centar Bunarina"
 6. Donošenje Odluke o donošenju III Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pule
 7. Donošenje Odluke o donošenju IV Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Pule
 8. Interpelacija o potrebi rasprave u vezi donošenja Zaključka o dodjeli gradskog zemljišta za izgradnju profesionalnog azila za napuštene kućne ljubimce za područje grada Pule i okolice
 9. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o sklapanju nagodbe između Grada Pule i Uljanik TESU d.d. Kl: 023-01/13-01/254, Urbr: 2168/01-04-03-02-0330-13-4 od 27. ožujka 2013. godine
 10. Donošenje Zaključaka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2014. godinu:
  a) Dječji vrtić Pula
  b) Dječji vrtić-Scuola dell'infanzia "Rin Tin Tin" Pula-Pola
  c) Nogometni klub Istra 1961 š.d.d. Pula
  d) Pučko otvoreno učilište Pula
  e) Pula Sport
  f) Savez sportova Grada Pule
  g) Zajednica tehničke kulture Pula
  h) Gradska knjižnica i čitaonica Pula
  i) Istarsko narodno kazalište-Gradsko kazalište Pula
  j) JU Pula Film Festival
  k) Izvješća o radu Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Pula za razdoblje od 01.01. - 31.12.2014. godine i na Izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Pula za 2014. godinu
 11. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o radu za 2014. godinu trgovačkih društava u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Pule:
  a) Castrum Pula 97 d.o.o.
  b) Fratarski d.o.o.
  c) Kaštijun d.o.o.
  d) Luka Pula d.o.o.
  e) Monte Giro d.o.o.
  f) Plinara d.o.o.
  g) Pragrande d.o.o.
  h) Pula Herculanea d.o.o.
  i) Pula Parking d.o.o.
  j) Pulapromet d.o.o.
  k) Tržnica d.o.o.
  l) Vodovod Pula d.o.o.
 12. Donošenje:
  a) Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova pojačanog održavanja i/ili rekonstrukcije istih - Rekonstrukcija ulica De Villeov uspon, Sv. Margerita i Fontička
  b) Odluke o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete za period 2015-2019. godine
 13. Donošenje:
  a) Odluke o donošenju Srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija za razdoblje od 2016 - 2018 godine
  b) Odluke o donošenju Plana davanja koncesija za 2016. godine
 14. Donošenje Odluke o pokretanju postupka brisanja eksploatacijskog polja tehničko-građevinskog kamena Vidrian - kamenolom Tivoli iz registra eksploatacijskih polja
 15. Donošenje Odluke o prihvaćanju mandatnog pisma između Pulapromet d.o.o. i Europske banke za obnovu i razvoj
 16. Donošenje:
  a) Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pule
  b) Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
  c) Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske
 17. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o plaći i drugim pravima Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika iz radnog odnosa
 18. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pule
 19. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2015. godinu

Zapisnik