Upravni odjeli i službe

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada Pule

Forum slikano iz zrakaUstrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada Pule

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Pule i poslova državne uprave prenesenih na Grad Pulu, Gradsko vijeće osniva upravne odjele i službe koji čine gradsku upravu u užem smislu.

Upravna tijela Grada Pule, u okviru prava i dužnosti Grada Pule, izvršavaju zakonske i druge propise, odluke i druge opće akte Gradskog vijeća i gradonačelnika, prate stanje u upravnim područjima za koja su osnovana, rješavaju u upravnim stvarima, provode nadzor, poduzimaju mjere na koje su zakonom ili drugim propisom ovlaštena, pripremaju odluke i druge opće akte te obavljaju i druge poslove.

Upravna tijela Grada Pule samostalna su u okviru svoga upravnog djelokruga te za svoj zakonit i pravovremen rad odgovaraju gradonačelniku, Gradskom vijeću.

Upravna tijela Grada jesu:

 

Radno vrijeme upravnih tijela Grada Pula-Pola

Dnevno radno vrijeme upravnih tijela Grada Pula-Pola, od ponedjeljka do petka je od 08.00 do 16.00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Grada Pula-Pola je:

  • ponedjeljkom i petkom od 08:00 do 11:00 sati
  • srijedom od 12:30 do 15:30 sati.

U Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Odsjeku za gradnju,  uredovno vrijeme za rad sa strankama je:

  • utorkom od 08:00 do 11:00 sati (rad s građanima i investitorima)
  • srijedom od 09:00 do 11:00 sati (rad s projektantima i drugim stručnim osobama).

Projektanti i druge stručne osobe mogu biti primljeni u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Pula-Pola, Odsjeku za gradnju i u druge dane u tjednu, isključivo uz prethodni dogovor s službenicima.

Uredovno radno vrijeme pisarnice je:

  • ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 08:00 do 12:00 sati
  • srijedom od 12:00 do 15:00 sati.

Telefonski pozivi građana i drugih stranaka primaju se svakim radnim danom tijekom uredovnog radnog vremena, iznimno 

  • U Upravnom odjelu za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Pula-Pola  telefonski pozivi primaju se svakim radnim danom od 08:00 do 11:00 sati, a u Odsjeku za gradnju toga upravnog odjela telefonski pozivi primaju se ponedjeljkom i petkom od 09:00 do 11:00 sati,
  • U Upravnom odjelu za komunalni sustav i upravljanje imovinom Grada Pula-Pola telefonski pozivi primaju se svakim radnim danom od 08:00 do 11:00 sati.

Svi kontakti s brojevima telefona i e-mail adrese nalaze se na web stranicama Grada Pule https://www.pula.hr/hr/kontakti/