Upravni odjeli i službe

Upravni odjel za društvene djelatnosti, mlade i sport

p.o. PROČELNICA

Ivana Sokolov, univ.spec.iur
Adresa: Sergijevaca 2
Telefon: 052/371-930
E-mail: ivana.sokolov@pula.hr

Djelokrug

Upravni odjel za društvene djelatnosti, mlade i sport obavlja u okviru nadležnosti propisane važećim propisima Republike Hrvatske:

 • poslove praćenja i proučavanja stanja te poticanje razvoja u području društvenih djelatnosti, mladih i sporta,
 • poslove predlaganja programa javnih potreba Grada u društvenim djelatnostima (odgoj, obrazovanje, mladi, sport, tehnička kultura, socijalna skrb, zdravstvo, zaštita životinja),
 • osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za redovnu i programsku djelatnost ustanova i udruga u društvenim djelatnostima (odgoj, obrazovanje, mladi, sport, tehnička kultura, socijalna skrb, zdravstvo, zaštita životinja), koje obavljaju djelatnosti od interesa za Grad,
 • nadzor nad namjenskim korištenjem proračunskih sredstava dodijeljenih ustanovama i udrugama,
 • sudjelovanje u koordinaciji aktivnosti vezanih uz mlade i sport iz nadležnosti Grada te predlaganje namjene i načina korištenja objekata namijenjenih odgoju i obrazovanju te nadzor nad njihovim korištenjem,
 • stipendiranje studenata,
 • financiranje programa i projekata udruga iz područja društvenih djelatnosti i mladih,
 • suradnju s organizacijama civilnog društva, stručnim i znanstvenim ustanovama u području društvenih djelatnosti, mladih i sporta,
 • stručne poslove u svezi sportskih manifestacija i programa od interesa za Grad,
 • poslove u području socijalne skrbi,
 • unaprjeđenje zdravstvene zaštite na području Grada kroz suradnju s ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama,
 • poticanje stvaranja odgovarajućih prostornih uvjeta, na otvorenom i zatvorenom, za edukativne i zabavno-rekreativne aktivnosti djece i mladih,
 • ostale poslove iz djelokruga društvenih djelatnosti, mladih i sporta.

U ovom se Upravnom odjelu obavljaju i drugi poslovi koji temeljem važećih propisa ili po svojoj naravi spadaju u njegov djelokrug.

Ustrojstvo

Upravni odjel za društvene djelatnosti, mlade i sport sastoji se od tri Odsjeka:

 1. Odsjek za odgoj i obrazovanje
 2. Odsjek za socijalnu skrb i zdravstvo
 3. Odsjek za mlade, sport i tehničku kulturu

U Odjelu je sistematizirano ukupno 12 radnih mjesta sa 19 izvršitelja.