Upravni odjeli i službe

Služba Gradonačelnika i Gradskog vijeća

Kontakt bez fotografije

p.o. Pročelnik

Darko Tumpić
Adresa: Forum 1
Telefon: 052/371-735
E-mail: darko.tumpic@pula.hr

Djelokrug

Služba Gradonačelnika i Gradskog vijeća obavlja u okviru nadležnosti propisane važećim propisima Republike Hrvatske:

  • organizacijske, pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove iz djelokruga Gradonačelnika i njegovih radnih tijela,
  • organizacijske, pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove iz djelokruga Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela,
  • poslove provjere zakonitosti i formalne ispravnosti nacrta i prijedloga akata iz djelokruga Gradonačelnika i/ili Gradskog vijeća,
  • organizacijske, savjetodavne i stručno-administrativne poslove ostvarivanja prava na pristup informacijama,
  • poslove u svezi objavljivanja i izdavanja službenog glasila Grada,
  • poslove odnosa s medijima i informiranja građana,
  • organizacijske, savjetodavne i stručno-administrativne poslove međunarodne suradnje Grada,
  • organizacijske, savjetodavne i stručno-administrativne poslove u vezi s protokolarnim susretima, primanjima i prigodnim svečanostima Grada,
  • poslove izgradnje, održavanja i daljnjeg razvoja Integriranog sustava upravljanja sukladno zahtjevima međunarodnih normi kvalitete.

U ovoj Službi se obavljaju i drugi poslovi koji temeljem važećih propisa ili po svojoj naravi spadaju u njegov djelokrug.

 

Služba Gradonačelnika i Gradskog vijeća sastoji se od dva Odsjeka: