Upravni odjeli i službe

Služba za unutarnju reviziju

Kontakt bez fotografije

pročelnica

Roberta Dorani
Adresa: Forum 1
Telefon: 052 / 371-754
E-mail: roberta.dorani@pula.hr

Djelokrug

U Službi za unutarnju reviziju Grada Pule obavljaju se poslovi u svezi procjene sustava unutarnjih kontrola, davanja neovisnog i objektivnog stručnog mišljenja i savjeta za unapređenje poslovanja, a sve u svrhu ostvarenja poslovnih ciljeva primjenom sustavnog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrole i gospodarenja.

Služba za unutarnju reviziju obavlja:

  • poslove unutarnje revizije za upravna tijela i proračunske korisnike Grada Pule,
  • neovisno i objektivno testiranje, analiziranje i ocjenu svih poslovnih funkcija revidiranih subjekata radi utvrđivanja učinkovitosti poslovnih procesa i stupnja ostvarivanja zadaća,
  • upozorava na nepravilnosti, daje preporuke za njihovo uklanjanje i predlaže mjere za unapređenje poslovanja u svrhu poboljšanja djelotvornosti sustava,
  • surađuje sa Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i procjenjuje praćenje provedbe preporuka Državnog ureda za reviziju.

U obavljanju poslova unutarnje revizije Služba za unutarnju reviziju izravno i isključivo je odgovorna Gradonačelniku Grada Pule.


Veze prema drugom sadržaju: