Gradska uprava

Upravni odjeli i službe

Ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada Pule

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Pule i poslova državne uprave prenesenih na Grad Pulu, Gradsko vijeće osniva upravne odjele i službe koji čine gradsku upravu u užem smislu.

Upravna tijela Grada Pule, u okviru prava i dužnosti Grada Pule, izvršavaju zakonske i druge propise, odluke i druge opće akte Gradskog vijeća i gradonačelnika, prate stanje u upravnim područjima za koja su osnovana, rješavaju u upravnim stvarima, provode nadzor, poduzimaju mjere na koje su zakonom ili drugim propisom ovlaštena, pripremaju odluke i druge opće akte te obavljaju i druge poslove.

Upravna tijela Grada Pule samostalna su u okviru svoga upravnog djelokruga te za svoj zakonit i pravovremen rad odgovaraju gradonačelniku, Gradskom vijeću.

Upravna tijela Grada jesu:

 1. Služba Gradonačelnika i Gradskog vijeća
 2. Upravni odjel za lokalnu i mjesnu samoupravu
 3. Upravni odjel za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma
 4. Upravni odjel za urbanizam, investicije i razvojne projekte
 5. Upravni odjel za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne odnose
 6. Upravni odjel za društvene djelatnosti, mlade i sport
 7. Upravni odjel za kulturu
 8. Služba za unutarnju reviziju
 

Radno vrijeme upravnih tijela Grada Pula-Pola

Dnevno radno vrijeme upravnih tijela Grada Pula-Pola je od ponedjeljka do petka od 08:00 do 16:00 sati.

Uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u upravnim tijelima Grada Pula-Pola je:

 • ponedjeljkom i petkom od 08:00 do 11:00 sati
 • srijedom od 12:30 do 15:30 sati.

U Upravnom odjelu za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove, Odsjeku za gradnju, uredovno vrijeme za rad sa strankama je:

 • za projektante – srijedom od 09:00 do 11:00 sati
 • za ostale stranke s pravnim interesom – isključivo po prethodnoj najavi putem elektroničke pošte kod nadležnog službenika

Uredovno radno vrijeme pisarnice je:

 • ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 08:00 do 12:00 sati
 • srijedom od 12:00 do 15:00 sati.

Telefonski pozivi građana i drugih stranaka primaju se svakim radnim danom tijekom uredovnog radnog vremena, a iznimno

 • U Upravnom odjelu za urbanizam, investicije i razvojne projekte telefonski pozivi primaju se svakim radnim danom od 09:00 do 11:00 sati,

 • U Upravnom odjelu za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove telefonski pozivi primaju se svakim radnim danom od 08:00 do 11:00 sati, a u Odsjeku za gradnju petkom od 08:30 do 10:30 sati isključivo na broj telefona 052/371-760.

Svi kontakti s brojevima telefona i e-mail adrese nalaze se na web stranicama Grada Pule https://www.pula.hr/hr/kontakti/