Arhiva Gradskog vijeća 2009. - 2013.

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U četvrtak, 15. srpnja 2010. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači u Puli, Forum 1 održati će se 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Pule od 23. 06.2010. godine
 3. Donošenje Odluke o početku postupka javne nabave bez prethodne objave za izvođenje dodatnih i novih radova na izgradnji objekata OŠ Veli Vrh - Faza I
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Saveza sportova Grada Pule za 2009. godinu
 5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2009. godinu trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. Pula i Izvještaja Nadzornog odbora Vodovod Pula d.o.o. Pula sa sjednice održane dana 10.06.2010. godine
 6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2009. godinu trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula i Izvještaja Nadzornog odbora Pula Herculanea d.o.o. Pula sa sjednice održane dana 11.06.2010. godine
 7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2009. godinu trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula i Izvještaja Nadzornog odbora Pulapromet d.o.o. Pula sa sjednice održane dana 11.06.2010. godine
 8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2009. godinu trgovačkog društva Plinara d.o.o. Pula i Izvještaja Nadzornog odbora Plinara d.o.o. Pula sa sjednice održane dana 10.06.2010. godine
 9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2009. godinu trgovačkog društva Monte Giro d.o.o. Pula i Izvještaja Nadzornog odbora Monte Giro d.o.o. Pula sa sjednice održane dana 25.05.2010. godine
 10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2009. godinu trgovačkog društva Pula parking d.o.o. Pula i Izvještaja Nadzornog odbora Pula parking d.o.o. Pula sa sjednice održane dana 15.06.2010. godine
 11. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2009. godinu trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. Pula i Izvještaja Nadzornog odbora Luka Pula d.o.o. Pula sa sjednice održane dana 23.06.2010. godine
 12. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2009. godinu trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Pula i Izvještaja Nadzornog odbora Tržnica d.o.o. Pula sa sjednice održane dana 25.05.2010. godine
 13. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2009. godinu trgovačkog društva Castrum Pula 97 d.o.o. Pula i Izvještaja Nadzornog odbora Castrum Pula 97 d.o.o. Pula sa sjednice održane dana 19.05.2010. godine
 14. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2009. godinu trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula i Izvještaja Nadzornog odbora Kaštijun d.o.o. Pula sa sjednice održane dana 18.06.2010. godine
 15. Donošenje Odluke o utvrđivanju interesa za stjecanje udjela u trgovačkom društvu IVS - ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV