Nacrt prijedloga Odluke o donošenju Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojeće brodogradilišne luke Tehnomont - Pula

PODIJELI
16 / 05 / 2019

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula je danas započeo s provedbom  Savjetovanja s javnošću s ciljem upoznavanja šire javnosti te pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga o Nacrtu prijedloga Odluke o donošenju Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojeće brodogradilišne luke Tehnomont - Pula

Navedeno Savjetovanje provodi se u trajanju od 15 dana, odnosno u razdoblju od 15. svibnja 2019. godine do zaključno 30. svibnja 2019. godine.

Adrese elektroničke pošte na koju se mogu slati očitovanja zainteresirane javnosti je:

obavijest.koncesijabrodogradiliste@pula.hr 

 

Prateće dokumente i dodatne informacije možete pronaći na web stranici Grada Pule www.pula.hr u rubrici e-Konzultacije.

 

Prilozi:

Izvješće o savjetovanju s javnošću u postupku donošenja Odluke o izmjenama i dopuni odluke o donošenju obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja postojeće brodogradilišne luke Tehnomont - Pula

Obavijest o namjenri davanje koncesije - Tehnomont

Obrazloženje obavijesti o davanju koncesije - Tehnomont

Dokumentacija za nabavu - koncesija

Geodetska situacija - građevine

Inicijativa Tehnomont

Očitovanje Ministarstva

Pregledna skica

Studija opravdanosti koncesije na pomorksom dobru