Pregled akata Gradonačelnika donesenih u mjesecu lipnju 2019. godine

PODIJELI
01 / 07 / 2019
 1. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora Grada Pule
 2. Odluka o raspisivanju poziva za prikupljanje pismenih ponuda radi kupnje stanova na području Grada Pule
 3. Odluka o donošenju Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pula – Pola za 2019. godinu
 4. Odluka o utvrđivanju statusa stanova
 5. Odluka o prenamjeni poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule u stambeni prostor
 6. Odluka o davanju stanova za službene potrebe na korištenje Općoj bolnici Pula
 7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za korištenje javnih površina namijenjenih organiziranju terasa ugostiteljskih objekata
 8. Odluka o osnivanju Stručnog povjerenstva za ocjenu mogućnosti sufinanciranja obnove povijesnih građevina izvan područja zaštićene kulturno-povijesne cjeline Grada Pule
 9. Odluka o određivanju administratora pristupnih podataka
 10. Odluka o imenovanju voditeljice projekta KeyQ+ (u razdoblju od 01. srpnja do 30. rujna 2019. godine)
 11. Odluka o izmjenama Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu poslovnih prostora Grada Pule na uporabu udrugama
 12. Odluka o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Flanatička br. 10 s neposrednim posjednikom – Rodea d.o.o. Split
 13. Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora u Puli, Giardini br. 2
 14. Odluka o kupnji zemljišta (dio ulice Prilaz Plazine – k.č.br.140/55, k.č.br.140/50 i k.č.br.140/57 sve k.o. Štinjan)
 15. Odluka o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika – Istarski supermarketi d.o.o. Poreč
 16. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje i održavanja elektroenergetskog objekta NN mreža iz TS 10(20)/0,4 kV Krmpotićeva
 17. Zaključak o utvrđivanju Konačnog prijedloga odluke o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Provedbenog urbanističkog plana „Stari grad Pula“
 18. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Max Stoja“ za javnu raspravu
 19. Zaključak o davanju na upravljanje kupališta Valkane trgovačkom društvu Pula Parking d.o.o.
 20. Zaključak o davanju na upravljanje kupališta Stoja trgovačkom društvu Pula Parking d.o.o.
 21. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture
 22. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2019. godinu (Br. 4.)
 23. Zaključak o organiziranju manifestacija (66. Pulski filmski festival, Međunarodni kazališni festival PUF, Vinski grad u Puli, Outlook Festival, Dimensions festival, 20. godina ugostiteljskog objekta Bolero)
 24. Zaključak o organiziranju manifestacija (Koncert Foo fighters)
 25. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javnih manifestacija tijekom 66. Pulskog filmskog festivala
 26. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Cyber cafe (07. lipnja 2019.)
 27. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Dom hrvatskih branitelja (07. lipnja 2019.)
 28. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Dom hrvatskih branitelja      (28. lipnja 2019.)
 29. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije –  Wine&food Tappo (07. lipnja 2019.)
 30. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Wine&food Tappo (08. lipnja 2019.)
 31. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Wine&food Tappo (14. lipnja 2019.)
 32. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Wine&food Tappo (15. lipnja 2019.)
 33. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Caffe bar Circolo 17 (07. lipnja 2019.)
 34. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Caffe bar Circolo 17 (08. lipnja 2019.)
 35. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Caffe bar Circolo 17 (14. lipnja 2019.)
 36. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Caffe bar Circolo 17 (15. lipnja 2019.)
 37. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Caffe bar Circolo 17 (28. lipnja 2019.)
 38. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Caffe bar Circolo 17 (29. lipnja 2019.)
 39. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Fort Bourguignon (08. lipnja 2019.)
 40. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – beach bar La playa (14. i 15. lipnja 2019.)
 41. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Cyber cafe (18. i 19. lipnja 2019.)
 42. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – caffe bar Circolo 17 (21. lipnja 2019.)
 43. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – caffe bar Circolo 17 (22. lipnja 2019.)
 44. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Dan mjesnog odbora Valdebek (29. lipnja 2019.)
 45. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Fort Bourguignon (22. lipnja 2019.)
 46. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Fort Bourguignon (27. srpnja 2019.)
 47. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – DC Rojc (7. srpnja 2019.)
 48. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – DC Rojc (1. – 3. kolovoz 2019.)
 49. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskom objektu – Ribarska Koliba Fischerhutte (15. lipanj 2019.)
 50. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskom objektu – Ribarska Koliba Fischerhutte (22. lipanj 2019.)
 51. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskom objektu – Ribarska Koliba Fischerhutte (29. lipanj 2019.)
 52. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskom objektu – restoran Karlo (22. lipanj 2019.)
 53. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec svibanj 2019. godine