Arhiva Gradskog vijeća 2009. - 2013.

40. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 27.03.2013.

U srijedu, 27. ožujka 2013. godine. spočetkom u 17.00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 40. sejdnica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje:
  a) Skraćenogzapisnikasa38. sjedniceGradskogvijećaod11.12.2012.godine
  b) Skraćenogzapisnisnikasa39. (tematske) sjedniceGradskogvijećaGradaPuleod27.02.2013. godine
 3. Donošenje Strategije gospodarskog razvoja Grada Pule
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Pule u 2012. godini
 5. Donošenje:
  a) Odluke o dodjeli Nagrade Grada Pule za 2013. godinu (Šime Vidulin)
  b) Odluke o dodjeli Grba Grada Pule za 2013. godinu (Damir Burić)
  c)Odluke o dodjeli Povelje Grada Pule za 2013. godinu (Dom za starije i nemoćne osobe "Alfredo Štiglić" Pula)
 6. Donošenje:
  a) Odlukeoprihvatuponudeisklapanjuugovoraokupoprodaji(Dilutusd.o.o. Zagreb)
  b) Odlukeoprihvatuponudeisklapanjuugovoraokupoprodaji(LukoilCroatiad.o.o. Zagreb)
 7. Donošenje Odluke o sklapanju nagodbe između Grada Pule i Uljanik TESU d.d.
 8. Donošenje Odluke o davanju na uporabu otoka Veruda društvu Uljanik Standard d.o.o. Pula
 9. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva na sportskim objektima u korist Javne ustanove Pula Sport
 10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2012 godine
 11. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
 12. Donošenje Odluke o izradi drugih ciljanih izmjena i dopuna GUP-a i izradi UPU-a Sv. Katarina - Monumenti
 13. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Predškolske ustanove Dječji vrtići Pula
 14. Donošenje Statutarne Odluke o izmjenama i dopuna Statuta Grada Pula-Pola
 15. Donošenje Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pula-Pola