31. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

Za srijedu, 10. ožujka 2021. godine, s početkom u 17,00 sati u prostorijama Zajednice Talijana (Circolo), Pula, Carrarina 1, sazvana je 31. sjednica Gradskog vijeća Grada Pula-Pola

Za rad sjednice predložen je slijedeći 

D N E V N I   R E D

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 30. sjednice Gradskog vijeća od 20.01.2021. godine
 3. Donošenje:
  3.1. Odluke o dodjeli Nagrade Grada Pule za 2021. godinu (Duško Marušić Čiči)
  3.2. Odluke o dodjeli Grba Grada Pule u 2021. godini (Robert Klačar)
  3.3. Odluke o dodjeli Povelje Grada Pule za 2021. godinu (KUD „Matko Brajša Rašan“)
 4. Donošenje Odluke o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja urbanog područja Pula za razdoblje od 2021. do 2027. godine
 5. Donošenje Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja turizma Grada Pula-Pola za razdoblje od 2021. do 2027. godine
 6. Donošenje Odluke o produljenju važenja Kulturne strategije Grada Pule 2014. – 2020.
 7. Donošenje Odluke o produljenju važenja Lokalnog programa za mlade Grada Pule 2018. – 2020.
 8. Donošenje Odluke o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Pule za 2021. godinu
 9. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2020. godinu
 10. Donošenje:
  10.1. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2021. godinu
  10. 2. Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2021. godinu 
 11. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Luka Pula d.o.o. Pula
 12. Donošenje Odluke o dodjeli financijskih sredstava komunalnoj tvrtki Pula Herculanea d.o.o. Pula u cilju nabave polupodzemnih spremnika za otpad
 13. Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji – Salvador Village
 14. Donošenje Odluke o isključenju nekretnine iz statusa javnog dobra u općoj uporabi - k.č.br. 5059/64, k.o. Pula
 15. Donošenje Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu gradnje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda, 2. skupine - sanitarna odvodnja u Ulici Prekomorskih brigada
 16. Donošenje Zaključka o prihvatu dara i sklapanju Ugovora o darovanju - bivša vojna nekretnina OUP "Promontore"
 17. Donošenje Odluke o uvjetima za rješavanje nedostajućeg broja parkirnih mjesta u postupcima izdavanja akata za provedbu prostorno planske dokumentacije i utvrđivanju naknade za nedostajući broj parkirnih mjesta
 18. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Zaštitne radionice Tekop Nova Pula-Officina per la tutela Tekop Nova Pula

Video materijali