Pregled akata Gradonačelnika donesenih u mjesecu ožujku 2020.

PODIJELI
01 / 04 / 2020
 1. Odluka o provedbi mjere privremenog stambenog zbrinjavanja zdravstvenih radnika zaposlenih u Istarskim domovima zdravlja na području Grada Pula-Pola u 2020. godini
 2. Odluka o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javnih površina u svrhu postave naprava za prodaju cvijeća i svijeća
 3. Odluka o poništenju Odluke o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javnih površina u svrhu postave pokretnih naprava za prodaju cvijeća i svijeća i Natječaja za davanje na korištenje javnih površina u svrhu postave pokretnih naprava za prodaju cvijeća i svijeća
 4. Odluka o organiziranju prometne jedinice mladeži za 2020. godinu
 5. Odluka o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Pula-Pola
 6. Odluka o stupanju na snagu Protokola o postupanju u ustanovama u kulturi kod pojave koronavirusa COVID-19
 7. Odluka o zatvaranju sportskih objekata u Gradu Pula-Pola radi smanjenja rizika daljnjeg širenja zaraze koronavirusom COVID-19
 8. Odluka o odgađanju svih kulturnih i sportskih događanja u Gradu Pula-Pola radi smanjenja rizika daljnjeg širenja zaraze koronavirusom COVID-19
 9. Odluka o obustavi rada dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Pula radi smanjenja rizika daljnjeg širenja zaraze koronavirusom COVID-19
 10. Odluka o obustavi rada dječjih vrtića drugih osnivača na području Grada Pule radi smanjenja rizika daljnjeg širenja zaraze koronavirusom COVID-19
 11. Odluka o postupanju trgovačkih centara i trgovina hranom i živežnim namirnicama radi smanjenja rizika daljnjeg širenja zaraze koronavirusom COVID-19
 12. Odluka o ograničenju rada u ugostiteljskim objektima na području Grada Pule radi smanjenja rizika daljnjeg širenja zaraze koronavirusom COVID-19
 13. Odluka o oslobađanju od plaćanja mjesečne subvencije za program produženog boravka (obustava rada produženog boravka u prostorima škole radi smanjenja rizika daljnjeg širenja zaraze koronavirusom COVID-19)
 14. Odluka o iznosu mjesečne subvencije roditelja u sufinanciranju programa produženog boravka za razdoblje od 01.-12. ožujka 2020.
 15. Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u OŠ Veli Vrh
 16. Odluka o dodjeli stana u najam – Pula, Keršovanijeva ulica 9
 17. Odluka o zaključivanju ugovora o najmu stana
 18. Odluka o kupnji zemljišta – Premanturska cesta (k.č.br. 3923/46 k.o. Pula)
 19. Odluka o zaključivanju ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Giardini br. 18
 20. Odluka o zaključivanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Trg I. istarske brigade br. 14 i 15
 21. Odluka o zaključivanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Trg Portarata br. 2
 22. Odluka o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnih prostora u Puli, Ulica Sergijevaca br. 29 i Istarska br. 16.
 23. Odluka o stupanju pravnog sljednika u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika poslovnog prostora u Puli, Jeretova br. 37
 24. Odluka o osnivanju prava služnosti izgradnje, postavljanja i održavanja vodovodne mreže u Valturskoj ulici u Puli
 25. Odluka o prijenosu sredstava na račun pričuve Dnevnog centra „Rojc“
 26. Zaključak o organiziranju manifestacije „CVIJET GRADU 2020“, u svrhu obilježavanja Dana planeta Zemlje i „cvjetnih blagdana“
 27. Zaključak o davanju suglasnosti na zaključivanje ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture – SALVADOR BLOK d.o.o.
 28. Zaključak o organiziranju manifestacija (5. No Traction Weekend, Pula Citiy Tour)
 29. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2020. godinu (Br.2.)
 30. Plan kontrole utrošenih sredstava kod proračunskih korisnika i drugih korisnika proračunskih sredstava za 2020. godinu
 31. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Pula-Pola za razdoblje od 01. srpnja do prosinca 2019. godine
 32. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Pula-Pola u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu
 33. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pule za 2019. godinu
 34. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec veljaču 2020. godine
 35. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o odgodi dospijeća poreza na potrošnju
 36. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina
 37. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o dopuni Odluke o utvrđivanju zakupnine, zona i djelatnosti u poslovnom prostoru Grada Pule-Pola
 38. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o smanjenju zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pule
 39. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 
 40. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o odgodi dospijeća plaćanja komunalne naknade
 41. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o obustavi plaćanja spomeničke rente
 42. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
 43. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o obročnom plaćanju komunalnog doprinosa
 44. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o iznosu mjesečne subvencije roditelja u sufinanciranju programa predškolskog odgoja za razdoblje od 01.-12. ožujka 2020. godine