Arhiva Gradskog vijeća 2009. - 2013.

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U srijedu, 15. prosinca 2010. godine, s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća od 28.10.2010. godine
 3. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća od 23.11.2010. godine
 4. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje Javne ustanove Pula Sport
 5. Donošenje Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina
 6. Donošenje Odluke o suglasnosti na sklapanje Ugovora o podzajmu
 7. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za izvođenje radova u ljetnim mjesecima za dio Ulice Riva i Flacijusovu ulicu
 8. Donošenje Odluke o komunalnom redu
 9. Donošenje Odluke o spomeničkoj renti
 10. Donošenje Odluke o grobljima
 11. Donošenje Odluke o sklapanju nagodbe između Grada Pule i Uljanik Standard d.o.o.
 12. Donošenje Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija za razdoblje od 2011 - 2013 godine
 13. Donošenje Odluke o donošenju Plana davanja koncesija za 2011. godinu
 14. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 2011. godine
 15. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
 16. Donošenje Zaključka o usvajanju Programa javnih potreba društvenih djelatnosti Grada Pule u 2011. godini
 17. Donošenje Proračuna Grada Pule za 2011. godinu
 18. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2011. godinu
 19. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Karšiole"
 20. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na:
  a) prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Monte Zaro
  b) prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Vidikovac
  c) prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Stoja
  d) prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Veli Vrh
  e) prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Kaštanjer
  f) prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Giuseppina Martinuzzi
  g) prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Centar
  h) prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Tone Peruška
  i) prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Škola za odgoj i obrazovanje-Pula
  j) prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Veruda
  k) prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Šijana
 21. Donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Kaštanjer
 22. Donošenje Odluke o promjeni naziva ustanove Dom za djecu, mladež i odrasle osobe sa cerebralnom paralizom i drugim posebnim potrebama Pula
 23. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog općih akata Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda - Pula
 24. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu radu Predškolske ustanove-Instituzione prescolare "Rin Tin Tin" Pula - Pola
 25. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Predškolske ustanove na talijanskom jeziku "Rin Tin Tin" Pula, Klasa: 021-05/96-01/35 od 11. travnja 1996. godine
 26. Donošenje Odlukeo izdavanju tabularne isprave za priznanje prava vlasništva-k.č.br.zgr. 686 k.o. Pula
 27. Donošenje Zaključka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pule