Pregled akata Gradonačelnika donesenih u mjesecu rujnu 2019. godine

PODIJELI
01 / 10 / 2019
 1. Odluka o održavanju manifestacije Europskog tjedna mobilnosti u Gradu Puli
 2. Odluka o izmjeni Odluke o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Pule u 2019. godini „Potpore Pula 2019“
 3. Odluka o prihvatu ponude za kupnju stanova
 4. Odluka o reguliranju statusa korištenja stanova bez valjane pravne osnove kojima raspolaže Grad Pula
 5. Odluka o uporabi tvrđave „Fort Verudela“ u Puli
 6. Odluka o kupnji zemljišta – Premanturska cesta (k.č.br. 6303/19 k.o. Pula)
 7. Odluka o kupnji zemljišta – Ulica Lovrežica
 8. Odluka o dodjeli novčanih sredstava trgovačkom društvu Plinara d.o.o. Pula
 9. Odluka o izmjeni Odluke o donošenju plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Pule
 10. Odluka o izmjeni Odluke o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Monte Zaro Pula
 11. Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Monte Zaro Pula
 12. Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Stoja Pula
 13. Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Centar Pula
 14. Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Veruda Pula
 15. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2019. godinu (Br.8.)
 16. Zaključak o imenovanju članova Pregovaračkog odbora i davanju punomoći za pregovaranje o Kolektivnom ugovoru za zaposlene u upravnim tijelima Grada Pula-Pola
 17. Zaključak o ne prihvaćanju Plana financijskog i operativnog restruktuiranja dužnika u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom EURO-ALFA d.o.o. Zagreb
 18. Zaključak o organiziranju manifestacija (Visualija festival, 22. Obrtnički sajam Istre)
 19. Zaključak o organiziranju manifestacija (Jug na 2 kotača, Pula Maraton, 7. Giardino – izložba i prodaja cvijeća)
 20. Zaključak o organiziranju manifestacija (priprema za snimanje filma na Valovinama, koncert u Gortanovoj uvali povodom zatvaranja ljetne sezone)
 21. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Gastro bar Boca (20. rujna 2019.)
 22. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Zajednica Talijana (21. rujna 2019.)
 23. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta – restoran Karlo
 24. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta – Arenaturist Ribarska koliba d.o.o. (07. rujna 2019.)
 25. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta – Arenaturist Ribarska koliba d.o.o. (12., 14., 21., 28. rujan 2019.)
 26. Rješenje o imenovanju člana komisije u Zajedničku komisiju za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora u DCZR Veruda - Pula
 27. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec kolovoz 2019. godine
 28. Izvješće o radu Gradonačelnika Grada Pula-Pola za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2019. godine
 29. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2019. godinu
 30. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pule za 2019. godinu
 31. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o dodjeli financijskih sredstava komunalnoj tvrtki Pula Herculanea d.o.o. Pula u cilju nabave polupodzemnih posuda za otpad
 32. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o dodjeli financijskih sredstava trgovačkom društvu Vodovod d.o.o. Pula za izgradnju magistralnog cjevovoda do turističke zone Verudela
 33. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula i Područnoj vatrogasnoj zajednici Pula za izdavanje jamstva poslovnoj banci
 34. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o donošenju Plana održive mobilnosti Grada Pule
 35. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o raspodjeli rezultata za 2018. godinu
 36. Zaključak o utvrđivanju prijedloga I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
 37. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pule za 2019. godinu