Upravni odjel za komunalni sustav i upravljanje imovinom

Telefon: 052/371-800 Fax: 052/216-395, 052/371 892 E-mail: imovina.komunalno@pula.hr

Ime i prezimeFunkcijaTelefonE-mail
Robert StembergerPročelnik052/371-868robert.stemberger@pula.hr
Martina Šajina MihovilovićPomoćnica pročelnika052/371-825martina.sajina@pula.hr
Ticijana TurkovićReferent I - za evidenciju i obradu podataka052/371-800ticijana.turkovic@pula.hr

Odsjek za izgradnju održavanje i promet

Pododsjek za izgradnju

NazivFunkcijaTelefonE-mail
Igor BukaricaVoditelj pododsjeka za izgradnju052/371-865igor.bukarica@pula.hr
Snježana RadolovićSavjetnica 1. za izgradnju052/371-861snjezana.radolovic@pula.hr
Senka ZarubicaViša savjetnica za izgradnju052/371-858senka.zarubica@pula.hr
Alen HećimovićViši stručni suradnik 1. za izgradnju052/371-843alen.hecimovic@pula.hr
Tamara Menalo RadovićStručna suradnica za izgradnju052/371-872tamara.menaloradovic@pula.hr

Pododsjek za održavanje i promet

NazivFunkcijaTelefonE-mail
Tamara PlecVoditeljica Pododsjeka za održavanje i promet052/371-889tamara.plec@pula.hr
Vanesa LončarSavjetnica 1. za održavanje komunalne infrastrukture052/371-876vanesa.loncar@pula.hr
Sebastian ValićViši stručni suradnik 1. za promet052/371-855sebastian.valic@pula.hr
Ermano SkomeršićSavjetnik 1. za promet052/371-808ermano.skomersic@pula.hr

Pododsjek za komunalne djelatnosti

NazivFunkcijaTelefonE-mail
Nataša ĆendićVoditeljica Pododsjeka za komunalne djelatnosti052/371-809natasa.cendic@pula.hr
Biljana RašulaSavjetnica 1. za komunalne djelatnosti052/371-829biljana.rasula@pula.hr
Karla BožacSavjetnica 1. za komunalno gospodarstvo052/371-838karla.bozac@pula.hr
Vesna Zečević BratulićSavjetnica 2. za komunalne prihode052/371-827vesna.zecevicbratulic@pula.hr
Milenko ModrušanSavjetnik 2. za komunalne prihode052/371-859milenko.modrusan@pula.hr
Sanja Kljajić DakićSavjetnica 1. za komunalne djelatnosti052/371-894sanja.kljajicdakic@pula.hr
Suzana ParetichSavjetnica 2. za komunalne djelatnosti052/371-873suzana.paretich@pula.hr
Kristina BenčićSavjetnica 2. za komunalne djelatnosti052/371-765kristina.bencic@pula.hr
Tamara Gašparini TomljanovićStručna suradnica za komunalne prihode052/371-863tamara.gasparini@pula.hr
Nataša LinčReferent III za komunalne prihode052/371-823natasa.linc@pula.hr
Sanjica JugovacReferent III za komunalne prihode052/371-803sanjica.jugovac@pula.hr
Petra Orlićreferent III za komunalne prihode052/371-832petra.orlic@pula.hr
Paola BelasReferent III za komunalne prihode052 / 371-882paola.belas@pula.hr

Odsjek za upravljanje imovinom

Ime i prezimeFunkcijaTelefonE-mail
Nenad ŽufićVoditelj Odsjeka za upravljanje imovinom052/371-862nenad.zufic@pula.hr
Đurđica JelovacSavjetnica 1. za gospodarenje stanovima052/371-856durdica.jelovac@pula.hr
Milan KoricaSavjetnik 1. za imovinsko pravne poslove052/371-864milan.korica@pula.hr
Ivana Vujinović LegovićSavjetnica 1. za imovinsko pravne poslove052/371-833ivana.vujinoviclegovic@pula.hr
Orijeta BabićSavjetnica 1. za imovinsko pravne poslove052/371-842orijeta.babic@pula.hr
Ilenya Žudić-MariniViši referent za upis i evidenciju nekretnina052/371-857ilenya.zudicmarini@pula.hr
Marina Gržinić BurićReferent I za imovinsko pravne poslove052/371-824marina.grzinic-buric@pula.hr
Tanja FranjulReferent I za imovinu052/371-834tanja.franjul@pula.hr
Julijana BenazićReferent I za imovinu052/371-831julijana.benazic@pula.hr
Aleksandra PerkovićReferent I za imovinu052 / 371-881aleksandra.perkovic@pula.hr

Pododsjek za redarstvo

NazivFunkcijaTelefonE-mail
PRIJAVA KOMUNALNOM REDARSTVUNone099/ 368 28 21redarstvo@pula.hr
PRIJAVA PROMETNOM REDARSTVUNone099/ 368 28 22redarstvo@pula.hr
Iva Vujičić OrovićVoditelj pododsjeka za redarstvo-
Miranda ZankiReferent III za redarstvo052/371-904miranda.zanki@pula.hr
Alenka Benčić-BožacReferent III za redarstvo052/371-813alenka.bencic-bozac@pula.hr
Dražen KostešićPrometni redar-
Nenad RakoPrometni redar-
Goran GoldinPrometni redar-
Dalibor JovićPrometni redar-
Josip TomišićPrometni redar-
Boris FornažarStručni suradnik komunalni redar-
Marijan ČupićKomunalni redar-
Denis PremateKomunalni redar-
Ivica KlunićKomunalni redar-
Michel PercanKomunalni redar-
Luca ŠverkoKomunalni redar-
Josip MavrićKomunalni redar-