Upravni odjel za lokalnu samoupravu

Telefon: 052/371-714 Fax: 052/222-990 E-mail: lokalnasamouprava@pula.hr

Ime i prezimeFunkcijaTelefonE-mail
dr. sc. Filip Zoričić, prof.Gradonačelnik052/371-710filip.zoricic@pula.hr
dr.sc. Ivona Močenić, dr.med.Zamjenica gradonačelnika052/371-714ivona.mocenic@pula.hr
Bruno CergnulZamjenik gradonačelnika052/371-714bruno.cergnul@pula.hr
Anja Ademi, mag.fin.Pročelnica052 / 371-714anja.ademi@pula.hr
Lovorka Hajdić-GoljaZamjenica pročelnice052/371-721lovorka.hajdic-golja@pula.hr
Igor JovinPomoćnik pročelnice052 /371-724igor.jovin@pula.hr
Marija Vlahović-PušićReferentica I – administrativna referentica za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika052/371-710marija.vlahovic-pusic@pula.hr

Odsjek za strateško planiranje

Ime i prezimeFunkcijaTelefonE-mail
Iva IvančićVoditeljica Odsjeka za strateško planiranje052/371-732iva.ivancic@pula.hr
Luka BuićViši savjetnik za urbano planiranje i razvojne projekte052/371-748luka.buic@pula.hr

Odsjek za strateško planiranje

Telefon: 052-371-732 Fax: - E-mail: -

Odsjek za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika

Ime i prezimeFunkcijaTelefonE-mail
Eva BarbirVoditeljica Odsjeka za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika (Službenik za informiranje)052/371-715eva.barbir@pula.hr
Cristina Sodomaco DamijanićSavjetnica 1. - prevoditeljica za talijanski jezik052/371-722cristina.sodomacodamijanic@pula.hr
Kristina Fedel TimovskiSavjetnica 1. za suradnju sa talijanskom nacionalnom zajednicom i prevoditelj za talijanski jezik052/371-734kristina.fedel@pula.hr
Daniela MilovanReferentica I - Administrativna referentica za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika052/371-714daniela.milovan@pula.hr
Sandra LicardoReferentica I - Administrativna referentica za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika052/371-727sandra.licardo@pula.hr

Odsjek za poslove Gradskog vijeća i Gradonačelnika

Telefon: 052-371-715 Fax: - E-mail: -

Odsjek za razvojne i europske politike

Ime i prezimeFunkcijaTelefonE-mail
Antonija BabićVoditeljica Odsjeka za razvojne i europske politike052/371-741antonija.babic@pula.hr
Ivana DžombićSavjetnica 1. za razvojne projekte i fondove EU052/371-887ivana.dzombic@pula.hr
Elizabeta JukićSavjetnica 1. za pripremu i provedbu projekata052 / 371- 717elizabeta.jukic@pula.hr
Radivoj JelenićSavjetnik 1. za pripremu i provedbu projekata052 / 371- 933radivoj.jelenic@pula.hr
Sandra Žmak ĐapićStručna suradnica za razvojne projekte i fondove EU052 / 371- 927sandra.zmakdapic@pula.hr

Odsjek za razvojne i europske politike

Telefon: 052-371-741 Fax: - E-mail: -

Odsjek za informiranje, međunarodnu suradnju i protokol

Ime i prezimeFunkcijaTelefonE-mail
Jovana Prusac-FabrisVoditeljica Odsjeka za informiranje, međunarodnu suradnju i protokol052/371-719jovana.prusac-fabris@pula.hr
Gabrijela Peruško PujasViša stručna suradnica 1. za informiranje i protokol052/371-888gabrijela.peruskopujas@pula.hr
Vesna Planinc-BoljunSavjetnica 1. za informiranje i protokol052/371-735vesna.planinc-boljun@pula.hr

Odsjek za informiranje, međunarodnu suradnju i protokol

Telefon: 052-371-719 Fax: - E-mail: -

Odsjek za provedbu ITU mehanizma

Ime i prezimeFunkcijaTelefonE-mail
Samanta BarićVoditeljica Odsjeka za provedbu ITU mehanizma052/371-740samanta.baric@pula.hr
Sanja Vrtačić BiljuhSavjetnica 1. za provedbu programa i projekata EU-sanja.vrtacic.biljuh@pula.hr
Štemberger Agostelli VarjaSavjetnica 1. za financijske poslove052/371-749varja.stemberger-agostelli@pula.hr
Dragana ŠurlanReferentica I za provedbu ITU mehanizma052 / 371-747dragana.surlan@pula.hr

Odsjek za provedbu ITU mehanizma

Telefon: 052-371-740 Fax: - E-mail: -

Odsjek za provedbu postupaka nabave

Ime i prezimeFunkcijaTelefonE-mail
Nataša ĆendićVoditeljica Odsjeka za provedbu postupaka nabave052/371-902natasa.cendic@pula.hr

Odsjek za provedbu postupaka nabave

Telefon: 052-371-809 Fax: - E-mail: -

Odsjek za digitalizaciju i integrirani sustav kvalitete

Ime i prezimeFunkcijaTelefonE-mail
Davor SebastijanVoditelj Odsjeka za digitalizaciju i integrirani sustav kvalitete052/371-906davor.sebastijan@pula.hr
Dražen StepanovSavjetnik 1. za digitalizaciju052/371-908drazen.stepanov@pula.hr
Goran KlimovStručni suradnik za digitalizaciju i integrirani sustav kvalitete052/371-910goran.klimov@pula.hr
Vanja JuhasStručni suradnik za digitalizaciju052/379-907vanja.juhas@pula.hr

Odsjek za digitalizaciju i integrirani sustav kvalitete

Telefon: 052-371-906 Fax: - E-mail: -