Služba za unutarnju reviziju

Ime i prezime Funkcija Telefon E-mail
Nikolina Radulović p.o. Gradonačelnika pročelnica 052/371-888 nikolina.radulovic@pula.hr

Služba za unutarnju reviziju

Telefon: 052/371-888 Fax: 052/222-990 E-mail: revizija@pula.hr