Kontakti

Upravni odjel za društvene djelatnosti, mlade i sport

Telefon:052/371-930
Fax:052/215-380
E-mail:drustvene.mladi@pula.hr

Ime i prezimeFunkcijaTelefonE-mail
Ivana Sokolov, univ.spec.iurp.o. PROČELNICA052/371-930ivana.sokolov@pula.hr
Elvira Krizmanić MarjanovićPomoćnica pročelnice052 / 371-940elvira.krizmanicmarjanovic@pula.hr
Ljiljana TekovićReferentica I za pripremu i obradu podataka052/371-930ljiljana.tekovic@pula.hr
Iva MatanovićSavjetnica 1. za mlade052-371-724iva.matanovic@pula.hr
Teodora DimitrovSavjetnica 1. za mlade052/371-928teodora.dimitrov@pula.hr
Lena RadunićSavjetnica 1. za odgoj i obrazovanje052/371-913lena.radunic@pula.hr
Jasmina LichtenbergVoditeljica Odsjeka za odgoj i obrazovanje052/371-932jasmina.lichtenberg@pula.hr
Miljenka NikolićSavjetnica 1. za odgoj i obrazovanje052/371-935miljenka.nikolic@pula.hr
Talita Peruško SokačSavjetnica 1. za tekuće i investicijsko održavanje u osnovnom školstvu052 / 371-942talita.peruskosokac@pula.hr
Irena PeruškoVoditeljica Odsjeka za socijalnu skrb i zdravstvo052/371-938irena.perusko@pula.hr
Viviane LušetićSavjetnica 1. za zdravstvene i socijalne programe052/371-923viviane.lusetic@pula.hr
Ksenija PercanSavjetnica 1. za zdravstvene i socijalne programe052/371-925ksenija.percan@pula.hr
Sara Bego JovanovićVoditeljica odsjeka za mlade, sport i tehničku kulturu052/371-912sara.bego.jovanovic@pula.hr
Vesna BerljavacSavjetnica 1. za sport i tehničku kulturu052/371-943vesna.berljavac@pula.hr
Doris NekićSavjetnik 1. za socijalnu skrb052/371-936doris.nekic@pula.hr
Carmen Toffetti ŠtifanićSavjetnik 1. za socijalnu skrb052/371-936carmen.toffettistifanic@pula.hr
Ingrid KalogjeraSavjetnica 1. za socijalnu skrb052/371-925ingrid.kalogjera@pula.hr