Upravni odjel za financije, gospodarstvo i provedbu ITU mehanizma

ITU mehanizam

Grbovi urbanog područja Pule (Grad Pula, Grad Vodnjan, Općina Barban, Općina Ližnjan, Općina Marčana, Općina Medulin i Općina Svetvinčenat)
 

Mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja predstavlja mehanizam za provedbu aktivnosti održivog urbanog razvoja koje imaju naglašenu teritorijalnu dimenziju te omogućava pružanje financijske potpore iz različitih europskih fondova i operativnih programa za provođenje integriranih aktivnosti te time jačanje uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. Riječ je o mehanizmu Europske unije koji je s provedbom započeo u razdoblju 2014.-2020. godine, a nastavlja se i kroz novo financijsko razdoblje 2021.-2027.

Potencijal i mogućnosti korištenja ITU mehanizma uvidjeli su Grad Vodnjan te Općine Barban, Fažana, Ližnjan, Marčana, Medulin i Svetvinčenat, koji su se okupili oko Grada Pule i tako zajedno čine jednu urbanu sredinu.

Slika ESIF-a (Europski strukturni i investicijski fondovi)

Sva pitanja, prijedloge i sugestije možete slati na e-mail: itu@pula.hr.