Odsjek za provedbu ITU mehanizma

ITU mehanizam 2014-2020

Pula_Panorama.JPG.870x665_q92_crop_upscale.jpg

Odsjek obavlja funkciju provedbenog tijela Integriranog teritorijalnog ulaganja (u daljnjem tekstu: ITU PT-a) u smislu Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (Narodne novine, br. 107/14, 23/15, 129/15, 15/17, 18/17 – ispravak, 46/21 i 49/21-ispravak).
Sukladno Sporazumu o obavljanju delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020., ITU PT Pula obavlja delegirane aktivnosti isključivo za specifične ciljeve iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ (u daljnjem tekstu: SC-ove iz OPKK-a) u dijelu u kojem se ti specifični ciljevi provode kroz ITU mehanizam, te koordinaciju poslova vezano za Operativni program učinkoviti ljudski potencijali (u daljnjem tekstu: OPULJP).

U Odsjeku za provedbu ITU mehanizma se, u skladu s navedenim Sporazumom, imenuju odgovorne osobe kako slijedi:

  • Osoba za upravljanje rizicima
  • Koordinator za nepravilnosti
  • Osoba za informiranje i komunikaciju
  • Osoba za reviziju.

DOKUMENTI:

Odluka o financiranju projekta "Grad Pula - tehnička pomoć ITU PT"

Odluka o financiranju projekta "Grad Pula - tehnička pomoć ITU PT"


Odluka o odabiru područja za provedbu ITU mehanizma

Strategija razvoja urbanog područja

Urbano područje Pula

Partnersko vijeće