Odsjek za provedbu ITU mehanizma

Grad Pula - tehnička pomoć ITU PT, KK.10.1.1.02.0003

MRRFEU pasica logotipi M RGB.jpg

Naziv projekta:Grad Pula - tehnička pomoć ITU PT, KK.10.1.1.02.0003

Program:Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Vrijednost projekta:7.907.000,00 kuna

Grad Pula – predviđena bespovratna sredstva:6.720.950,00 kuna

Stopa sufinanciranja EU:85% (postotak je dodatno povećan na 94% putem dodatnih sredstava iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini)

Nositelj:Grad Pula-Pola - Odsjek za provedbu ITU mehanizma

Kratki opis projekta:Glavna svrha projekta tehničke pomoći je zahvaljujući osnaženim ljudskim resursima doprinijeti učinkovitoj provedbi i praćenju mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja koji je uveden s ciljem jačanja uloge gradova kao pokretača gospodarskog razvoja. Kako bi se omogućila efikasna i učinkovita provedba ITU mehanizma na urbanom području Pula oformljeno je provedbeno tijelo čija je glavna uloga provedba delegiranih i s njima povezanih zadaća te koordinacija implementacije aktivnosti, kao i praćenje realizacije projekata ali i konstantno osluškivanje potreba i potencijala urbanog područja. Dodijeljena bespovratna sredstava iz prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ usmjerena su na jačanje kapaciteta kroz edukacije te na adekvatno planiranje i provedbu aktivnosti i mjera fokusiranih na korištenje sredstava EU fondova iz dva operativna programa "Konkurentnost i kohezija" i "Učinkoviti ljudski potencijali" u financijskom razdoblju 2014.-2020. hhh

Ciljevi:Učinkovita provedba i održivost ITU mehanizma na području urbanog područja Pule na način da se osiguraju odgovarajući ljudski resursi u potpori i praćenju provedbe aktivnosti svih projekata u okviru ITU mehanizma.

Proračun:Ukupan iznos projekta je 7.907.000,00 kuna, od čega je EU sufinanciranje u iznosu od 6.720.950,00 kuna (85 %) bespovratnih sredstava što je najviši mogući iznos sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti. Intenzitet potpore s prvotnih 85 dodatno je povećan na 94 posto temeljem dobivenih sredstava iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini, a stopa vlastitog sufinanciranja je 6 umjesto 15 posto.

Izvor financiranja:Europski fond za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ i Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini pri Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Usklađenost sa strateškim dokumentima:Strategija razvoja urbanog područja Pula

Razdoblje provedbe projekta:25.travnja 2016. do 31. prosinca 2023.

Rezultati projekta:Učinkovito su provedene sve aktivnosti vezane za ITU mehanizam na Urbanom području Pula. Također, osigurani su odgovarajući ljudski resursi u potpori i praćenju aktivnosti svih projekata financiranih kroz ITU mehanizam Urbanog područja Pula u razdoblju 2014.-2020.

ITU PT Pula po završetku implementacije projekta ima opremljene urede potrebnom računalnom opremom i namještajem za sve zaposlene djelatnike. Svi djelatnici ITU PT-a sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Grad Pula - tehnička pomoć ITU PT" redovito su polazili obavezne edukacije te promptno provodili i sve ostale delegirane aktivnosti.

Svi opisani ostvareni rezultati i nastali proizvodi tijekom provedbe projekta bit će korišteni nakon njegova dovršetka prvenstveno u provedbi Sporazuma o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. - 2027.

Kontakt za više informacija:itu@pula.hr

Link:http://www.strukturnifondovi.hr