Upravni odjel za društvene djelatnosti, mlade i sport

Odsjek za socijalnu skrb i zdravstvo

Kontakt:

Grad Pula
Upravni odjel za društvene djelatnosti, mlade i sport
Odsjek za socijalnu skrb i zdravstvo
Sergijevaca 2, 52100
Pula tel: 052/371- 930
Fax: 052/215-380

Poveznice:

Centar podrške 521

Centar podrške 521

Odsjek za socijalnu skrb i zdravstvo obavlja upravne i stručne poslove:

 • sustavnog praćenja kretanja životnog standarda građana i s tim u vezi predlaganje konkretnih mjera za zaštitu i unapređenje socijalne skrbi na razini Grada kroz provedbu Socijalnog programa Grada i dodjelu različitih oblika pomoći socijalno ugroženim građanima, te savjetovanje u rješavanju stambene problematike građana,
 • predlaganja programa javnih potreba Grada u djelatnostima socijalne skrbi i zdravstva,
 • osiguravanja financijskih i materijalnih uvjeta za redovnu i programsku djelatnost ustanova kojima je Grad vlasnik i osnivač u djelatnostima socijalne skrbi i zdravstva,
 • poslove vezane za financiranje i nadzor provedbe programa iz područja socijalne skrbi na lokalnoj razini, poglavito onih koji su usmjereni na pomoć socijalno osjetljivim i ugroženim skupinama građana (ovisnicima, osobama s invaliditetom, osobama starije životne dobi, djece, stradalnicima iz rata),
 • praćenje rada javnih ustanova iz područja socijalne skrbi i zdravstvene zaštite, podizanje kvalitete rada u ustanovama i poticanje volonterskog rada,
 • nadzor nad radom humanitarnih organizacija,
 • unapređenje zdravstvene zaštite na području Grada kroz suradnju s ustanovama, udrugama i drugim pravnim osobama u pogledu praćenja i analiziranja dostupnosti i unapređenja zdravstvene zaštite,
 • praćenje pokazatelja kakvoće okoliša koji utječe na zdravlje građana, a u cilju unapređenja stanja okoliša i osiguranja boljih uvjeta života.
 • poslove vezane za financiranje i nadzor provedbe programa iz područja zdravstvene zaštite na lokalnoj razini, prevenciju različitih bolesti,
 • poslove dezinsekcije i deratizacije i provedbe veterinarskih mjera, zaštitu životinja, poticanje volonterskog rada,
 • nabavu opreme namijenjene radu ustanova i drugih pravnih osoba iz područja zdravstvene zaštite.
U ovom Odsjeku obavljaju se i drugi poslovi koji temeljem važećih propisa ili svojoj naravi.