Odsjek za socijalnu skrb i zdravstvo

Zdravstveni program za građane

PROGRAM PREVENTIVNE MAMOGRAFIJEGrad Pula u svom Proračunu kontinuirano financira Program preventivne mamografijenamijenjen ženama na području Grada Pule, a cilj mu je rano otkrivanje raka dojke u obuhvaćenoj populaciji, povećanje kvalitete života i dugovječnosti žena. Gradskim programom planira se obuhvat žena sa četrdeset godina starosti tj. populacija žena koja nije predviđena obuhvatom u sklopu Županijskog plana odnosno Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Kada se rano dijagnosticira, petogodišnje preživljavanje je 96%, a kod proširene bolesti tek 21%. Mamografija otkriva rak dojke od jedne do tri godine prije nego ga žena može napipati, a otkriva i rak koji je premalen da bi se našao kliničkim pregledom.

KONTAKT
Opća bolnica Pula
Ravnatelj Dr. Irena Hrstić
Voditeljica Odjela za radiološku dijagnostiku dr. med. spec. radiolog Vinka KosTelefon: 052/376-765
Fax: 052/376-412
E-mail: obpula@obpula.hr
Adresa: Zagrebačka 30

PULA - ZDRAVI GRADOdlukom Izvršnog vijeća Skupštine Općine Pula i prihvaćanjem "Deklaracije Grada Pule o unapređenju kvalitete života", Pula je 1991. g. prva u Istri pristupila pokretu Zdravih gradova.

Zbog mnogobrojnih društvenih i ekonomskih promjena, a kao posljedica Domovinskog rata, pojavila se potreba za stjecanjem uvida u novonastale potrebe građana na temelju kojih su odabrana prioritetna područja i aktivnosti za sljedeće programsko razdoblje.

Iz tih razloga krajem 1995. g. prva među hrvatskim Zdravim gradovima, Grad Pula u suradnji sa Školom narodnog zdravlja "Andrija Štampar" i Hrvatskom mrežom zdravih gradova počinje izrađivanje Slike zdravlja i Plana za zdravlje metodom brze procjene potreba za zdravlje u zajednici (tzv.RAP metoda). Prioritetna područja djelovanja projekta "Pula - zdravi grad" odabrana na konsenzus konferenciji u veljači 1996. g. bila su: aktivirati mladež u realizaciju projekta "Pula - zdravi grad"; unaprijediti zdravlje starijih ljudi; jačati sudjelovanje građana i nevladinih udruga u odlučivanju, odabiru prioriteta i realizaciji projekta "Pula - zdravi grad"; unaprijediti i očuvati čovjekov okoliš; unaprijediti kulturu. Tadašnji Plan za zdravlje nije zaživio u provedbi te je Zavod za javno zdravstvo Istarske županije potaknuo Grad da preuzme koordinaciju nad projektom kako bi se pratio osnovni koncept Svjetske zdravstvene organizacije da Gradovi rade na unapređenju zdravlja. Grad Pula realizirao je brojne programe u skladu s Planom za zdravlje, a prema prioritetima iako ih nije provodio pod imenom Zdravi grad.

Nekoliko godina kasnije Istarska županija, među prvima pokreće projekt "Zdrava županija", izrađuje Sliku zdravlja i Plan za zdravlje građana Istarske županije 2005. - 2012. g. Grad Pula 2007. g. potpisuje s Istarskom županijom Sporazum o suradnji na provedbi Plana za zdravlje građana Istarske županije kao prvi grad u Istri. Sporazumom su se provodili brojni programi u ustanovama i udrugama na području Grada Pule kao npr. program preventivne mamografije, program palijativne skrbi, programi prevencije bolesti, program liječenja i rehabilitacije ovisnosti, program očuvanja mentalnog zdravlja djece i mladih, programi Obiteljskog centra, programi afirmacije roditeljstva, programi skrbi za starije, djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, škole nepušenja, rekreacija i amaterski sport, Zdravo srce, škole zdrave i pravilne prehrane, i unapređenje prehrane u vrtićima i školama.

U 2014. g. Grad Pula u suradnji s predstavnicima Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije (ujedno aktivnim članovima Tima za zdravlje Istarske županije) pokreće izradu 4. Slike zdravlja Grada Pule 2014. s odabranim prioritetnim područjima za izradu Plana za zdravlje Grada Pule 2015. - 2018. g.

SLIKA ZDRAVLJA GRADA PULE 2014. S ODABRANIM PRIORITETNIM PODRUČJIMA ZA PLAN ZA ZDRAVLJEGradsko vijeće Grada Pule je 1. kolovoza 2014. usvojio strateški dokument " Slika zdravlja Grada Pule s odabranim prioritetnim područjima za izradu Plana za zdravlje Grada Pule 2015. - 2018."

Slika zdravlja je kvantitativan i kvalitativan opis zdravlja građana i svih čimbenika koji utječu na zdravlje u gradu (društveni, okolišni, infrastrukturni čimbenici te način ponašanja - stilovi života građana) te je prepoznata kao instrument pomoći u poboljšanju zdravlja građana. Nastaje objedinjavanjem različitih podataka o zdravlju koji već postoje u gradu, korisna je za identifikaciju problema, predlaganje područja djelovanja na kojima je moguće postići poboljšanje te potiče potrebe za promjenom zdravlja u gradu.

Gradska slika zdravlja nikad nije konačna već je ona samo jedna u nizu te je stoga i instrument za evaluaciju tijekom nadolazećih godina. Slika zdravlja predstavlja i povijesni dokument Grada.

U izradi Slike zdravlja Grada Pule korištena je modificirana Metoda brze procjene zdravstvenih potreba u zajednici (RAP). metodu brze procjene koriste Zdravi gradovi u Hrvatskoj,. Prednosti ove metode su u tome što je brza (realizacija moguća u kratkom roku), jeftina (s malim utroškom vremena stručnjaka i malim financijskim sredstvima), znanstveno utemeljena (kako bi imala kredibilitet), sposobna da odražava lokalne specifičnosti te uključuje tri zainteresirane strukture - političare, profesionalce i građane olakšavajući njihovu daljnju suradnju u provođenju Plana za zdravlje.

Priroritetna područja utvrđena u Slici zdravlja Grada Pule 2014 jesu:
1.Djeca i mladi
2. Starije osobe i palijativna skrb
3. Osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju
4. Promet
5. Nezapolenost i gospodarski razvoj
6.Održivi razvoj i urbano planiranje

Glavni cilj brze procjene zdravstvenih potreba u Puli bio je stvaranje partnerstva za zdravlje, tj. ujedinjavanje svih zainteresiranih skupina (profesionalaca, političara i zajednice), kako bi se uvažilo njihovo mišljenje te postigao zajednički konsenzus oko prioritetnih problema na kojima će tijekom slijedećih godina koordinirano zajedno djelovati u cilju unapređenja zdravlja i kvalitete življenja u gradu Puli.

Sliku zdravlja Grada Pule za 2014. godinu možete pogledati ovdje.
Sliku zdravlja Grada Pule za 2022. godinu možete pogledati ovdje.

TIM ZA ZDRAVLJEOdlukom Gradonačelnika kao savjetodavno tijelo u Gradu Puli, osnovan je i imenovan Tim za zdravlje 28. listopada 2014. godine.

Uloga Tima za zdravlje jest da sudjeluje u predlaganju, koordinaciji programa mjera za promicanje zdravlja i kvalitete života u skladu s lokalnim potrebama zajednice, potiče zajednicu da se uključi u aktivnosti promicanja zdravlja, osmišljavanju programa kojima bi se obuhvatile identificirane potrebe lokalne zajednice, monitoring i evaluaciju usvojenih programa za podizanje kvalitete života iz područja socijalne skrbi i zdravstva.

Članovi Tima za zdravlje Grada Pule jesu:

1.Helena Mitrović, Centar za ovisnost i resocijalizaciju ovisnika - Zavod za javno zdravstvo Istarske županije
2.Ines Puhar - Centar za socijalnu skrb - Obiteljski centar
3.Ileana Zahtila-Blašković - Društvo "Naša djeca" Pula
4.Alma Tomljanović - OŠ "Šijana" Pula
5.Dr. Julijana Marković - Centar za plaijativnu skrb Istarske županije
6.Vesna Grubišić - Juhas - Dom za starije i nemoćne "Alfredo Štiglić"
7.Jasna Vekić - Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa
8.Elena Gattoni Stepanov - Opća bolnica Pula
9.Gordana Hosni Hrvatin - Škola za odgoj i obrazovanje Pula
10.Vesna Sperath - Dom za psihički bolesne odrasle osobe "Vila Maria - Pula"
11.Davorka Mars.Tkačuk - Istarska županija, Upravni odjel za socijlanu skrb i zdravstvo
12.Lorena Lazarić Stefanović - Zavod za javno zdravstvo Istarske županije