Odsjek za socijalnu skrb i zdravstvo

Humanitarna mreža Grada Pule

Humanitarna mreža Grada Pule osnovana je s ciljem poboljšanja kvalitete života, posebno najranjivijih i najpotrebitijih osoba ili skupina ljudi putem međusobne suradnje svih sudionika mreže uz poštivanje načela partnerstva, ravnopravnosti i pluralizma.

Poveljom Humanitarne mreže Grada Pule koja se potpisala 12. lipnja 2014. godine između Grada Pule, Gradskog društva Crvenog križa, Udruge, Udruge "Probudi se" i Udruge "Sv. Vinka Paulski" podržalo se samoorganiziranje i dobrovoljno djelovanje humanitarnih udruga civilnog društva unutar mreže.

Svrha osnivanja ove mreže bila je aktivno poticati mjere i aktivnosti koje se provode i koje će se provoditi u cilju podmirivanja osnovnih životnih potreba i pomoći u poboljšanju kvalitete života, zdravlja, smještaja te druge vrste pomoći humanitarne naravi, potrebitim građanima Grada Pule.

Osnovna aktivnost mreže je koordinacija svih dionika mreže u svrhu međusobne suradnje i razmjene informacija o raspoloživim resursima koje će kvalitetnije rasporediti građanima za koje imaju spoznaju da im je humanitarna pomoć potrebna. U izvještajnom razdoblju Mreža svojim resursima pomaže i skrbi o 1600 građana.