Sjednice Gradskog vijeća 2013-2017.

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule - 18.11.2015.

Za srijedu, 18. studeni 2015. godine, s početkom u 17,00 sati, u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, sazvana je 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika:
  a) sa 16. sjednice Gradskog vijeća od 30.07.2015. godine
  b) sa 17. tematske-izvanredne sjednice od 25.08.2015
 3. Donošenje Odluke:
  a) o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije
  b) o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za gospodarstvo
 4. Donošenje Odluke:
  a) o metodologiji i rokovima za utvrđivanje Programa javnih potreba u sportu
  b) o kriterijima i rokovima za utvrđivanje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi
 5. Donošenje Odluke:
  a) o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova redovnog i izvanrednog održavanja istih za razdoblje od 2015.-2019. godine na području grada Pule
  b) o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina u dijelu komunalnih poslova zimske službe za razdoblje od 2015. do 2019. godine na području grada Pule
 6. Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole - Scuola elementare "Giuseppina Martinuzzi" Pula-Pola
 7. Donošenje Izmjena i dopuna Osnova pravila mjesnih odbora
 8. Donošenje Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Mali svijet
 9. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o spomeničkoj renti
 10. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o komunalnom doprinosu Grada Pule
 11. Donošenje Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti
 12. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Pule
 13. Donošenje Odluke o donošenju I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Lungo mare"
 14. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja "Štinjan"
 15. Donošenje Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja "Molo carbone"
 16. Donošenje Odluke o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Pule za 2016. godinu
 17. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2015. godinu
 18. Donošenje Odluke o pristupanju Grada Pula-Pola Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju "Sjeverni Jadran" i odobravanju osnivačkih dokumenata Konvencije i Statuta grupacije
 19. Interpelacija o potrebi rasprave o donošenju zaključka po temi osiguravanja dijela postojeće strukture Mornaričke bolnice u Puli za Dom za starije i nemoćne nakon preseljenja medicinskog sadržaja u novu bolnicu
 20. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Gradskom vijeću Grada Pule-Pola za 2015. godinu

Zapisnik