Arhiva Gradskog vijeća 2009. - 2013.

4. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U četvrtak, 30. srpnja 2009. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1, održat će se 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

DNEVNI RED

 1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 3. sjednice Gradskog vijeća Grada Pule od 14.07.2009.godine
 3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva Monte Giro d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Monte Giro d.o.o. Pula sa sjednice održane 05.06.2009. godine
 4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva Tržnica d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Tržnica d.o.o. Pula sa sjednice održane 28.04.2009. godine
 5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva Pulapromet d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Pulapromet d.o.o. Pula sa sjednice održane 29.05.2009. godine
 6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva Pula parking d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Pula parking d.o.o. Pula sa sjednice održane 18.05.2009. godine
 7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva Castrum Pula 97 d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Castrum Pula 97 d.o.o. Pula sa sjednice održane 25.05.2009. godine
 8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva Vodovod Pula d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Vodovod Pula d.o.o. Pula sa sjednice održane 08.06.2009. godine
 9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva Luka Pula d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Luka Pula d.o.o. Pula sa sjednice održane 12.06.2009. godine
 10. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva Kaštijun d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Kaštijun d.o.o. Pula sa sjednice održane 29.06.2009. godine
 11. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva Plinara d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Plinara d.o.o. Pula sa sjednice održane 28.05.2009. godine
 12. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o poslovanju za 2008. godinu trgovačkog društva Pula Herculanea d.o.o. Pula i Izvješća Nadzornog odbora Pula Herculanea d.o.o. Pula sa sjednice održane 29.05.2009. godine
 13. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu
 14. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu za 2008. godinu
 15. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu upravnih tijela Grada Pule za 2008. godinu
 16. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2008. godinu
 17. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata za 2008. godinu
 18. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu upravnih tijela Grada Pule za razdoblje od 01.01. do 30.06.2009. godine
 19. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pule za 2009. godinu
 20. Donošenje Odluke o uvjetima i mjerilima za raspodjelu dijela sredstava spomeničke rente i drugih prihoda Proračuna za provođenje zahvata sanacije i obnove pročelja i krovova građevina registriranih kao kulturno dobro te građevina na području zaštićene urbanističke cjeline Grada Pule
 21. Donošenje Osnova Pravila mjesnih odbora
 22. Donošenje Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja "Karšiole"