Pregled akata Gradonačelnika donesenih u mjesecu kolovozu 2019. godine

PODIJELI
02 / 09 / 2019
 1. Odluka o osiguravanju sredstava za pružanje pomoći bivšim radnicima Uljanik Grupe
 2. Odluka o odobravanju mogućnosti produženja radnog vremena ugostiteljskim objektima u razdoblju (28. kolovoz 2019., 04. rujan 2019.)
 3. Odluka o prihvatu ponuda i sklapanju ugovora o kupoprodaji nekretnina
 4. Odluka o dodjeli stana u najam – Pula, Trinajstićeva 16
 5. Odluka o osnivanju služnosti postavljanja i održavanja kanalizacijskih cijevi vodogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – izgradnja sanitarnih gravitacijskih kolektora, tlačnog cjevovoda i dvije crpne stanice – 2. skupine, Sustav odvodnje otpadnih voda unutar Grada Pule na području naselja Dolinka – Valdebek – Pragrande d.o.o Pula
 6. Odluka o osnivanju prava služnosti postavljanja i održavanja kanalizacijskih cijevi sanitarne odvodnje dijela ulice Marsovo polje
 7. Odluka o sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Puli, Istarska br.2
 8. Odluka o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika – poslovni prostor Pula, Clerriseauova br. 1
 9. Odluka o stupanju u prava i obveze dosadašnjeg zakupnika – poslovni prostor Pula, Ciscuttijeva br. 12
 10. Odluka o izmjeni Odluke za uključivanje pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Vidikovac Pula
 11. Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Veruda Pula
 12. Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Kaštanjer Pula
 13. Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Monte Zaro Pula
 14. Odluka o uključivanju pomoćnika u nastavi u Osnovnoj školi Veli Vrh Pula
 15. Odluka o davanju suglasnosti za preuzimanje obveza na teret Proračuna Grada Pule
 16. Zaključak o potvrđivanju programa i termina održavanja programa „DIMENSIONS FESTIVAL – OPENING KONCERT“ u Amfiteatru (28. kolovoz 2019.)
 17. Zaključak o organiziranju manifestacija (koncert Đorđe Balašević, Pulska noć)
 18. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Circolo 17 (06. kolovoz 2019.)
 19. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – SLURP! Festival 2019 (09. i 10. kolovoz 20)
 20. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Cyber cafe (22.-24. kolovoz 2019.)
 21. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Dimensions festival (29. kolovoz 2019. - 02. rujna 2019.)
 22. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Dimensions party (29. kolovoz 2019. – 02. rujna 2019.)
 23. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Outlook festival (05. rujna 2019. – 09. rujna 2019.)
 24. Zaključak o određivanju maksimalne razine buke u vrijeme održavanja javne manifestacije – Outlook party (03. do 09. rujna 2019.)
 25. Zaključak o izmjenama i dopunama Zaključka o donošenju Plana nabave Grada Pula-Pola za 2019. godinu
 26. Zaključak o usvajanju informacije o stanju sigurnosti na području Grada Pule u prvom polugodištu 2019. godine
 27. Rješenje o odobravanju produženog radnog vremena ugostiteljskog objekta – restoran-pripremnica obroka „Mozart“ (rujan 2019.)
 28. Izvješće o korištenju sredstava Proračunske zalihe Proračuna Grada Pule za mjesec srpanj 2019. godine