Nenaplaćena potraživanja Grada Pula-Pola, trgovačkih društava i javnih ustanova Grada Pula-Pola

Izvještaj nenaplaćenih potraživanja za I-VI 2023. - stanje na dan 30.06.2023. 

Izvještaj nenaplaćenih potraživanja za I-XII 2022. stanje na dan 31.12.2022.

Izvještaj nenaplaćenih potraživanja za I-VI 2022. - stanje na dan 30.06.2022. 

Izvještaj nenaplaćenih potraživanja za I-XII 2021. stanje na dan 31.12.2021.

Izvještaj nenaplaćenih potraživanja za I-VI 2021. - stanje na dan 30.06.2021. 

Izvještaj nenaplaćenih potraživanja za I-XII 2020. stanje na dan 31.12.2020.

Izvještaj nenaplaćenih potraživanja za I-VI 2020. - stanje na dan 30.06.2020. 

Izvještaj nenaplaćenih potraživanja za I-XII 2019. - stanje na dan 31.12.2019. 

Izvještaj nenaplaćenih potraživanja za I-VI 2019.-stanje na dan 30.06.2019.

Izvještaj nenaplaćenih potraživanja za I-XII 2018. - stanje na dan 31.12.2018.

Izvještaj nenaplaćenih potraživanja za I-VI 2018.-stanje na dan 30.06.2018.

Izvještaj nenaplaćenih potraživanja za I-XII 2017. - stanje na dan 31.12.2017.

Izvještaj nenaplaćenih potraživanja za I-VI 2017. - stanje na dan 30.06.2017.

Izvještaj nenaplaćenih potraživanja za I-VI 2016. - stanje na dan 30.06.2016.

Izvještaj nenaplaćenih potraživanja za I-XII 2015. - stanje na dan 31.12.2015.

Izvještaj nenaplaćenih potraživanja za I-VI 2015. - stanje na dan 30.06.2015.