5. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

U utorak, 22. rujna 2009. godine, s početkom u 17,00 sati u Komunalnoj palači, Pula, Forum 1 održat će se 5. SJEDNICAGradskog vijeća Grada Pule

Za rad sjednice predložen je slijedeći

DNEVNI RED

  1. Vijećnička pitanja
  2. Izvješće Mandatne komisije o prestanku vijećničkog mandata Silvana Hrelje i verifikaciji mandata zamjenika člana Vijeća (Sonja Sučić)
  3. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća Grada Pule od 30.07.2009.godine
  4. Donošenje Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti
  5. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima od lokalnog značenja
  6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
  7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o priključenju građevina na sustav opskrbe pitkom vodom 
  8. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o priključenju građevina na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda
  9. Donošenje:
    a) Odluke o prihvatu ponude i sklapanju ugovora o kupoprodaji
    b) Odluke o prijedlogu sudske nagodbe
  10. Donošenje Odluke o poslovima i broju profesionalnih vatrogasaca u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Pula
  11. Donošenje Rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Grada Pule
  12. Donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Predškolske ustanove - Istituzione prescolare "Rin Tin Tin" Pula-Pola
  13. Donošenje Zaključka o prijedloguimenovanjasudacaporotnikaŽupanijskogsudauPuli
  14. Donošenje Odluke o komunalnom doprinosu Grada Pule