Obavijesti

08/05/2024

Javni poziv za dostavu prijava za sufinanciranje projekta zamjene krovnih pokrova koji sadrže azbest i zbrinjavanja (odvoza) azbestnih ploča s lokacija na području Grada Pula - Pola

JAVNI POZIV

za dostavu prijava za sufinanciranje projekta zamjene krovnih pokrova koji sadrže azbest i zbrinjavanja (odvoza) azbestnih ploča s lokacija na području Grada Pula - Pola JAVNI POZIV za podnošenje prijava bit će otvoren od 08. svibnja 2024. godine do raspodjele raspoloživih proračunskih sredstava.

Prijave se dostavljaju na sljedeći način:
- putem pošte, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom Podnositelja prijave uz naznaku na što se prijava odnosi:
a)Grad Pula - Pola, Forum 2, 52100 Pula, „Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekta zamjene krovnih pokrova koji sadrže azbest s lokacija na području Grada Pula - Pola“;
b)Grad Pula - Pola, Forum 2, 52100 Pula, „Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekta zbrinjavanja (odvoza) azbestnih ploča s lokacija na području Grada Pula - Pola“
- predajom u pisarnicu Grada Pula - Pola, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom Podnositelja prijave uz naznaku na što se prijava odnosi:
a)Grad Pula - Pola, Forum 2, 52100 Pula, „Javni poziv za
sufinanciranje provedbe projekta zamjene krovnih pokrova koji sadrže azbest s lokacija na području Grada Pula - Pola“;
b)Grad Pula - Pola, Forum 2, 52100 Pula, „Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekta zbrinjavanja (odvoza) azbestnih ploča s lokacija na području Grada Pula - Pola“;
- putem adrese elektroničke pošte: pisarnica@pula.hr, s imenom i prezimenom te adresom Podnositelja prijave uz naznaku na što se prijava odnosi:
a)Grad Pula - Pola, Forum 2, 52100 Pula, „Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekta zamjene krovnih pokrova koji sadrže azbest s lokacija na području Grada Pula - Pola“;
b)Grad Pula - Pola, Forum 2, 52100 Pula, „Javni poziv za sufinanciranje provedbe projekta zbrinjavanja (odvoza) azbestnih ploča s lokacija na području Grada Pula - Pola“;

Cjeloviti tekst JAVNOG POZIVA, uključujući i obrasce zahtjeva, objavljen je na službenim internetskim stranicama Grada Pula - Pola (www.pula.hr) i na oglasnoj ploči na adresi Forum 2, Pula.
Obrasci zahtjeva mogu se preuzeti u Pisarnici Grada Pula - Pola i na službenim internetskim stranicama Grada Pula - Pola  (www.pula.hr) objavljene uz Javni poziv za dostavu prijava za sufinanciranje projekta zamjene krovnih pokrova koji sadrže azbest i zbrinjavanja (odvoza) azbestnih ploča s lokacija na području Grada Pula - Pola.

Dodatne informacije vezane uz navedeni JAVNI POZIV, mogu se dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam, investicije i razvojne projekte Grada Pula - Pola, svakog radnog dana od 9 do 11 sati, na telefon 371-844, 371-877 i 371-736.