Obavijesti

29/02/2024

Javni poziv za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pule – Pola u 2024. godini

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva i načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pule za 2024. godinu namijenjenih financiranju programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pule – Pola u 2024. godini, objavljen je Javni poziv namijenjen financiranju programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije na području Grada Pule – Pola u 2024. godini. Grad Pula - Pola poziva nacionalne zajednice i manjine, vjerske zajednice, udruge proizašle iz rata i sindikalne organizacije koji su prioritetna područja financiranja da se do 30. ožujka 2024. godine  prijave za financijsku podršku Grada Pula – Pola.

 

Natječajna dokumentacija koja se prilaže na Javni poziv:

- Obrazac prijave na Javni poziv (Obrazac 1),

- Izjava o partnerstvu (Obrazac 2), ukoliko se program prijavljuje u partnerstvu

- Izjava o ispunjenim obvezama (Obrazac 4),

- Izjava o istinitosti i vjerodostojnosti podataka u prijavi (Obrazac 5),

- Statut udruge, ukoliko je došlo do promjene koja još nije unesena u Registar udruga.

Dokumentacija koja se dostavlja prije potpisivanja Ugovora o financiranju:

- Revidirani obrazac prijave na Javni poziv (Obrazac 1)

- Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac 3),

- Bjanko zadužnicu za prijavitelje kojima je odobreno financiranje u iznosu većem od 9.900,00 €,

- Uvjerenje nadležnog suda (moguće preuzeti putem sustava eGrađani), ne starije od osam dana od dana donošenja Odluke o dodjeli financijskih sredstava, da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu programa i osobe koja potpisuje ugovor o financiranju) i voditelja programa ili projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe (NN 26/15, 37/21),

- Izjava o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju i presliku osobne iskaznice ili putovnice za svakog izvoditelja aktivnosti koji će biti u kontaktu s djecom do 18 godina tijekom provedbe projekta na temelju čl. 13. st. 4. Zakona o pravnim posljedicama osude, rehabilitaciji i kaznenoj evidenciji (»Narodne novine« br. 143/12 ,105/15, 32/17 i 53/22),

- Potvrda Ministarstva financija/Porezne uprave o stanju javnog dugovanja za prijavitelja i partnere

 

Izvještavanje o provedbi programa

-Obrazac izvješća o ostvarenju programa koji se dostavlja do 31.1.2025. godine

Obrasci za provedbu Javnog poziva koji se ne prilažu prijavi na Javni poziv:

- Obrazac za provjeru formalnih uvjeta prijave

- Obrazac za vrednovanje prijave

- Okvirni primjer Ugovora o financiranju

- Popis priloga

 

INVITO PUBBLICO

- Invito pubblico 2024

- Istruzioni per i candidati 2024

- Modulo 1

- Modulo 2

- Modulo 3

- Modulo 4

- Modulo 5

- Modulo accertamento condizioni formali

- Modulo di realizzazione del programma 2024

- Modulo per la valutazione delle candidature nuovo

Datoteke