Obavijesti

17/07/2018

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada

U skladu s odredbom članka  11. Zakona o pravu na pristup informacijama ( Narodne novine br. 25/13 i 85/15) Grad Pula-Pola provest će savjetovanje sa zainteresiranom javnošću  s ciljem upoznavanja šire javnosti  s nacrtom prijedloga Odluke o Odluke o  izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada, te  pribavljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti.

Savjetovanje će se provesti u razdoblju od  14. 06. 2018. godine  do  16. 07. 2018. godine, a adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti je: javno.komunalniotpad@pula.hr

 

Prilozi:

Izvješće o provedenom savjetovanju

Nacrt prijedloga Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada

Obrazloženje nacrta prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada

Važeća Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mijašanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada