Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu

Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama ...

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula je 20. veljače 2020. godine započeo s provedbom Savjetovanja ...

Projekt „RAZMISLI, ODVOJI, ŠTEDI!“

  Grad Pula-Pola je u sklopu otvorenog Poziva za dostavu projektnih prijedloga Provedbe Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom ...

Nacrt Pravilnika o tehničkim i drugim ...

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula je 5. veljače 2020. godine započeo s provedbom Savjetovanja ...

Nacrt prijedloga Odluke o kriterijima i ...

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula je danas, 5. prosinca 2019. godine započeo s provedbom ...

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i ...

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula je 15. studenog 2019. godine započeo s provedbom Savjetovanja ...

Nacrt prijedloga odluke o donošenju Plana ...

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula je 4. studenog 2019. godine započeo s provedbom Savjetovanja s ...

Odluka o izmjeni Odluke o donošenju ...

Detalji u privitku

Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i ...

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15), Grad Pula je danas započeo s ...

Provedba savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o ...

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula-Pola je 14. lipnja 2019. godine započeo s provedbom Savjetovanja ...

Nacrt prijedloga Odluke o komunalnom redu

U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, Grad Pula je 12. lipnja 2019. godine započeo s provedbom Savjetovanja sa ...