Obavijesti

26/04/2024

Odluka o utvrđivanju Liste kandidata za davanje vrtnih parcela na korištenje u sklopu urbanih vrtova na Gregovici

Objavljuje se Odluka o utvrđivanju Liste kandidata za korištenje urbanih vrtova na Gregovici po zaključenom 3. javnom pozivu

 Podnositelji zahtjeva do broja 11. Liste, uključujući i broj 11., ostvarili su direktnu mogućnost korištenja vrtne parcele te će se s njima sklopiti ugovor o davanju na korištenje vrtne parcele na obradivom zemljištu, u roku 10 dana od dana objave Liste na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Grada Pula-Pola.

Ukoliko osoba s Liste iznad broja 11. ne pristupi sklapanju ugovora, smatrat će se da je odustala od zahtjeva te će pravo na sklapanje ugovora i korištenje vrtne parcele ostvariti redom sljedeće prijavljene osobe od broja 12. nadalje.

Svi će podnositelji s Liste kandidata biti pismeno obaviješteni o statusu prijave i roku sklapanja ugovora.