Natječaji i nadmetanja

07/05/2024

Javni poziv za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge i ostale neprofitne organizacije u 2024. godini

Grad Pula - Pola objavljuje Javni poziv za financiranje programa,  projekata, manifestacija  i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode  udruge i ostale neprofitne organizacije na području grada Pula - Pola u 2024. godini.

Udruge i ostale neprofitne organizacije sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti programe, projekte, manifestacije, aktivnosti koje pridonose razvoju slijedećih prioritetnih područja: zaštita okoliša i razvoj gospodarstva.

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva iznosi 39.381,00 eura.

Pozivaju se udruge i ostale neprofitne organizacije koje su programski usmjerene na rad u područjima iz Javnog poziva da se prijave za financijsku podršku programima, projektima,  manifestacijama  i  aktivnostima  od  interesa  za  opće  dobro.

Javni poziv te svi potrebni obrasci, izjave i upute objavljuju se u nastavku.

Natječajna dokumentacija koja se prilaže na Javni poziv:

 1. Obrazac zahtjeva za prijavu programa ili projekta- Razvoj gospodarstva,
 2. Obrazac zahtjeva za prijavu programa ili projekta- Zaštita okoliša,
 3. Obrazac proračuna programa ili projekta,
 4. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 5. Obrazac izjave o partnerstvu, ukoliko se program prijavljuje u partnerstvu,
 6. Izjava o ispunjenim obvezama,

Dokumentacija koja se dostavlja prije potpisivanja Ugovora o financiranju:

 1. Obrazac FPU

Obrasci za provedbu Javnog poziva koji se ne prilažu prijavi na Javni poziv:

 1. Okvirni primjer Ugovora o financiranju,
 2. Obrazac za provjeru formalnih uvjeta prijave,
 3. Obrazac za vrednovanje prijave,
 4. Popis priloga koji se prilažu prijavi na Javni poziv,
 5. Uputa za prijavitelje,
 6. Upute za popunjavanje obrasca FPU.