Novosti

01/05/2009

36. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule

36. sjednica Gradskog vijeća Grada Pule održat će se u srijedu 14. svibnja 2008. u 17 sati u Komunalnoj palači.

Dnevni red

1. Vijećnička pitanja
2. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 35. sjednice Gradskog vijeća od 16.04.2008.
3. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Gradske knjižnice i čitaonice Pula za 2007. godinu
4. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Istarskog narodnog kazališta - Gradskog kazališta Pula za 2007. godinu
5. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Pula Film Festivala za 2007. godinu
6. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Saveza sportova Grada Pule za 2007. godinu
7. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu Javne ustanove Pula Sport za 2007. godinu
8. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu za pedagošku godinu 2006/2007 i financijskom izvješću za 2007. godinu Predškolske ustanove/Istituzione prescolare Rin Tin Tin Grad Pula / Citta di Pola
9. Donošenje Zaključka o usvajanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju za 2007. godinu Pučkog otvorenog učilišta Pula
10. Donošenje Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Predškolske ustanove - Istituzione prescolare Rin Tin Tin Pula - Pola.