Novosti

30/04/2009

86. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Pule

DNEVNI RED:

1.Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 85. sjednice Gradskog poglavarstva Grada Pule
2.Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule u veljači 2008. godine
3.Informacija o intervencijama Javne vatrogasne postrojbe Pula za mjesec veljaču 2008. godine
4.Informacija o intervencijama Hitne medicinske pomoći za mjesec veljaču 2008. godine
5.Donošenje Zaključka o povlačenju tužbe u parničnom predmetu Posl. Br. P-178/08
6.Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave geotehničkih istražnih radova za potrebe projektiranja drugog kolnika ulice Prekomorskih brigada od čvorišta u Šijani do Medulinske ceste u Puli
7.Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave geodetskih usluga na realizaciji Plana razvojnih programa Grada Pule
8.Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave geodetskih usluga u skladu sa ugovorima o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture u gradu Puli
9.Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave za ustupanje radova na rekonstrukciji križanja 43. Istarske divizije i Koparske ulice u Puli koja obuhvaća prometne površine s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom
10.Donošenje Odluke o prihvaćanju cijena radova trgovačkog društva ˝Pula Herculanea˝d.o.o. Pula za radove na održavanju spomenika i spomen obilježja
11.Donošenje Odluke o prihvaćanju cijena radova trgovačkog društva ˝Pula Herculanea˝d.o.o. Pula za radove na održavanju javnih nekomercijalnih kupališta i plaža
12.Donošenje Odluke o početku otvorenog postupka javne nabave u predmetu adaptacije poslovnog prostora u Puli, Dobricheva 26
13.Donošenje Zaključka o davanju prethodne suglasnosti radi sklapanja ugovora u uporabi javnih površina radi postave ugostiteljskih terasa
14.Donošenje Zaključka o prihvatu prethodne nagodbe - Buco d.o.o.
15.Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o sklapanju ugovora o privremenom korištenju stana - Džemailji Raif
16.Donošenje Odluke o davanju u najam stana - Bastiančić Roberto
17.Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Koso Tibor
18.Donošenje Odluke o izdavanju tabularne isprave - Molnar Antun
19.Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti o imenovanju mrtvozornika za područje Grada Pule
20.Donošenje Pravilnika o ocjenjivanju službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Pule